Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

De Ranking

Twitter

Ranking 2: PvdD

Thieme wil aanpak van Braziliaanse koffieteelt
Tweede Kamerlid Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) stelde op 15 december 2016 schriftelijk vragen aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over ‘mensonterende omstandigheden bij de teelt van koffie in Brazilië’. Thieme wilde o.a. weten wat de Minister gaat doen om te voorkomen dat Nederlandse consumenten ongewild bijdragen aan het in stand houden van slechte arbeidspraktijken in de koffieteelt. - 09-01-2017 Ranking PvdD: 1

Begrotingsbehandeling 2016: effectiviteit en noodhulp
Vol verwachting volgde Fair Politics de begrotingsbehandeling van de commissie ‘Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking’ die plaatsvond in de avonden van 9 en 10 november. Conclusie? De inbreng van de politieke partijen in het eerste termijn zijn gekoppeld aan interessante moties tijdens het tweede termijn en er was specifieke aandacht voor de VN Werelddoelen, kinderarbeid en de lager uitvallende kosten voor de opvang van eerstejaars asielzoekers. Bijzonder is de aangenomen motie om het Nederlandse ontwikkelingsbudget voor de komende jaren weer te laten groeien naar 0.7% van het BNP. - 16-11-2016 Ranking PvdD: 7

Belastingplicht moet onderdeel worden van maatschappelijk verantwoord ondernemen
Op 21 juni 2016 debatteerde de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontwijking. Hoewel de staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes (VVD), aangaf zich sterk in te willen zetten in het tegengaan van belastingontwijking, moest het initiatief vooral uit de Kamer zelf komen.                                                                          - 17-10-2016 Ranking PvdD: 1

Kamerleden strijden voor eerlijke arbeid
Het debat van de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over textiel en conflictmineralen van 6 juli 2016 leidde tot veel moties in de verlenging van dit algemeen overleg (VAO). Aan de orde kwamen  textielproducten die in Nederland worden verkocht, maar die soms bijdragen aan slechte praktijken in de producerende ontwikkelingslanden,  de toetsing van IMVO (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) – convenanten en werd er gesproken over conflictmineralen en kinderarbeid. - 10-10-2016 Ranking PvdD: 1

algemene politieke beschouwingen: Ontwikkelingslanden komen er bekaaid vanaf
Traditiegetrouw presenteerde het Nederlandse kabinet op de derde dinsdag van september 2016 de plannen voor 2017. Direct na Prinsjesdag, op 20 en 21 september, debatteerde de fractieleiders van de politieke partijen in de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van de miljoenennota en de rijksbegroting tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB). Zorg en migratie kwamen uitgebreid aan de orde, maar er ging relatief weinig aandacht uit naar internationale samenwerking. Fair Politics, het lobbyprogramma van de FMS, maakte de balans op voor ontwikkelingslanden, en is teleurgesteld. - 04-10-2016 Ranking PvdD: 1

Ontwikkelingslanden vissen achter het net door Europees visserijbeleid
Tijdens het debat over de Europese Landbouw- en Visserijraad op 26 augustus 2016 bevroegen Kamerleden Van Gerven (SP) en Wassenberg (PvdD) de staatssecretaris van Economische Zaken Van Dam over de Europese visserijakkoorden. Beide Tweede Kamer leden kwamen op voor ontwikkelingslanden en vroegen de Staatssecretaris de belangen van lokale vissers mee te nemen in gesprekken over Europese visserijakkoorden. - 28-09-2016 Ranking PvdD: 1