Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

De Ranking

Twitter

Ranking 2: PvdA

Begrotingsbehandeling 2016: effectiviteit en noodhulp
Vol verwachting volgde Fair Politics de begrotingsbehandeling van de commissie ‘Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking’ die plaatsvond in de avonden van 9 en 10 november. Conclusie? De inbreng van de politieke partijen in het eerste termijn zijn gekoppeld aan interessante moties tijdens het tweede termijn en er was specifieke aandacht voor de VN Werelddoelen, kinderarbeid en de lager uitvallende kosten voor de opvang van eerstejaars asielzoekers. Bijzonder is de aangenomen motie om het Nederlandse ontwikkelingsbudget voor de komende jaren weer te laten groeien naar 0.7% van het BNP. - 16-11-2016 Ranking PvdA: 6

Van Laar ziet graag meer samenwerking tussen ministeries
Het Wetgevingsoverleg voor de Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, onderdeel Ontwikkelingssamenwerking, dat plaatsvond op 7 november, was goed bezocht door de verschillende fracties. Onder andere de begrotingsrapporteurs Van Veldhoven (D66) en Smaling (SP) reageerden op de begroting en Van Laar had een constructieve bijdrage door de pleiten voor meer samenwerking tussen ministeries voor het bereiken van coherent beleid. - 10-11-2016 Ranking PvdA: 1

RAPPORT 'UITGEKLEED-AANGEKLEED' ROEPT VRAGEN OP BIJ PVDA, CU EN GL
Tweemaal zijn er Kamervragen gesteld over het onderzoeksrapport ‘Uitgekleed-Aangekleed: Nederlandse merken, hoge werkdruk en lage lonen in Indiase kledingfabrieken’ van de Schone kleren Campagne en Landelijke India Werkgroep. Op 3 oktober 2016 stuurde Roelof van Laar (PvdA) schriftelijke vragen over het onderzoeksrapport aan minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Als aanvulling dienden ook Joel Voordewind (ChristenUnie) en Rik Grashoff (GroenLinks) vragen in. - 09-11-2016 Ranking PvdA: 1

Nieuwe belastingverdragen met Kenia en Zambia
De bestaande belastingverdragen tussen Nederland en 23 ontwikkelingslanden zouden ontwikkelingslanden benadelen en belastingontwijking in de hand spelen. Daarom is minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bezig met het vernieuwen van de 23 belastingverdragen. De nieuwe verdragen moeten landen in staat stellen zelf belasting te heffen en die middelen op een transparante manier om te zetten in publieke diensten, zoals onderwijs en gezondheidszorg. De PvdA, SP en GroenLinks bevroegen de Minister over de verdragen met Kenia en Zambia. - 01-11-2016 Ranking PvdA: 1

Giftige brandstoffen vanuit Nederland naar Afrika
Op 22 september 2016 stuurde Tweede Kamerlid Yasemin Çegerek van de Partij van de Arbeid schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (Sharon Dijksma) en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Lilianne Ploumen) over het bericht van de NOS dat internationale brandstofbedrijven op grote schaal giftige brandstoffen via Nederlandse havens naar Afrika exporteren. - 19-10-2016 Ranking PvdA: 1

Belastingplicht moet onderdeel worden van maatschappelijk verantwoord ondernemen
Op 21 juni 2016 debatteerde de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontwijking. Hoewel de staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes (VVD), aangaf zich sterk in te willen zetten in het tegengaan van belastingontwijking, moest het initiatief vooral uit de Kamer zelf komen.                                                                          - 17-10-2016 Ranking PvdA: 1

Kamerleden strijden voor eerlijke arbeid
Het debat van de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over textiel en conflictmineralen van 6 juli 2016 leidde tot veel moties in de verlenging van dit algemeen overleg (VAO). Aan de orde kwamen  textielproducten die in Nederland worden verkocht, maar die soms bijdragen aan slechte praktijken in de producerende ontwikkelingslanden,  de toetsing van IMVO (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) – convenanten en werd er gesproken over conflictmineralen en kinderarbeid. - 10-10-2016 Ranking PvdA: 9

Van Laar wil maatschappelijk verantwoord bedrijfsleven-instrumentarium
Tijdens het debat over  de stand van zaken van het bedrijfsleveninstrumenterium in de Tweede Kamercommissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 23 juni 2016, pleitte Roelof van Laar (PvdA) voor een maatschappelijk verantwoord bedrijfsleveninstrumentarium. Van laar was namelijk bezorgd over schadelijke praktijken van Nederlandse bedrijven in ontwikkelingslanden. - 04-10-2016 Ranking PvdA: 1

Vos Vraagt om volledige due diligence in IMVO-convenanten
Op 22 juni 2016 kwamen de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de commissie van Economische Zaken bijeen om te debatteren over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Tijdens het debat pleitte Kamerlid Vos (PvdA) voor volledige due diligence in nieuwe convenanten. - 21-09-2016 Ranking PvdA: 1