Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Over ons

Twitter

Wat is Fair Politics?

Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Zo ondermijnen bijvoorbeeld het handels-, landbouw- en migratiebeleid inspanningen voor ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid. Dat moet veranderen. En de politiek kán dit veranderen. De Foundation Max van der Stoel wil dat arme landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Fair Politics is het lobbyprogramma van de Foundation Max van der Stoel. Fair Politics voert, samen met vele partners een permanente politieke campagne in Brussel en Den Haag. Het Fair Politics programma draagt bij aan het wereldwijde streven van de Sustainable Development Goals (SDG's) om vóór 2030 een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Sterker nog: zonder een eerlijke politiek in Nederland en de EU, zijn de SDG's onbereikbaar. Met het Fair Politics programma richt de FMS zich daarom direct op politici en beleidsmakers in Den Haag en Brussel. Het Fair Politics-programma heeft een aantal pijlers.

Onderzoek

Het hart van het Fair Politics-programma zijn de concrete voorbeelden van oneerlijk beleid, altijd voorzien van oplossingen hoe dat beleid ook eerlijk en duurzaam kan. We doen daarvoor grondig onderzoek op verschillende 'Onderwerpen', die permanent worden aangeboden op de website van Fair Politics. Hiervoor werken we veel samen met andere maatschappelijke organisaties. Het Fair Politics-programma kijkt ook naar de effecten van beleid in ontwikkelingslanden zelf: wat betekent het Europese biobrandstoffenbeleid voor kleine boeren in Tanzania? Wat merkt een Ghanese kippenboer van Europese handelsakkoorden? Deze 'Country Studies' vind je ook op onze website. 

Lobby

Politici en beleidsmakers worden actief gestimuleerd om eerlijke politieke beslissingen te nemen. Op politiek relevante momenten worden de Fair Politics-oplossingen onder de aandacht gebracht. Dat doet Fair Politics o.a. door:

  • het organiseren van expertmeetings voor politici en andere betrokkenen
  • de discussie aan te gaan met politici tijdens openbare publieksdebatten 
  • ingezonden artikelen in de media
  • persoonlijke gesprekken, brieven en e-mails
  • acties zoals het uitreiken van de Fair Politician of the Year Awards

Daarnaast houden we de inspanningen van politici voor eerlijk beleid permanent in de gaten. Welke initiatiefwetsvoorstellen dienen zij in; welke kamervragen worden gesteld? Op basis hiervan stellen wij een Fair Politician Ranking op en roepen wij aan het eind van ieder politiek jaar de Fair Politician of the Year uit.

Samenwerken

In het kader van het Fair Politics programma werkt de Foundation Max van der Stoel samen met verschillende organisaties. Zo zijn we lid van verschillende netwerken en trekken we ook inhoudelijk op met andere maatschappelijke organisaties.

Fair Politics is actief rondom de Sustainable Development Goals (SDG’s) middels het maatschappelijk initiatief ‘Ready for Change? Global Goals at home and abroad!’, een samenwerking van Partos, FMS en Woord en Daad. ‘Ready for Change?’ richt zich op het promoten van de SDG’s (ofwel de 2030 Agenda). Het doel is om tijdens het Nederlandse EU voorzitterschap (1 januari – 30 juni 2016) veel aandacht te vragen voor het belang van een ambitieuze en concrete uitvoering van de SDG’s, zowel op Nederlands als Europees niveau.

Om dit doel na te streven, organiseren we namens ‘Ready for Change?’ diverse activiteiten. Zo organiseerden we op 19 mei 2016 een internationale conferentie waarop we een gezamenlijke publicatie presenteerden over de uitvoering van de SDG’s. De publicatie gaat in op een aantal thema’s die ook voor Nederland als EU-voorzitter van belang zijn, zoals klimaat, mondiale waardeketens, migratie/ontwikkeling en belastingen en doet constructieve aanbevelingen over hoe de SDG’s in de praktijk van het Nederlands en Europees beleid vertaald kunnen worden. De publicatie is geschreven door een brede coalitie van 40 maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, milieuorganisaties en andere actoren.

Tax Justice NL is een netwerk van 8 organisaties: Oxfam Novib, FNV, Oikos, SOMO, Both Ends, Max van der Stoel Foundation, Transnational Institute en ActionAid die meer bewustzijn bij politici en het Nederlandse publiek wil creëren over de gevolgen van belastingontwijking wereldwijd. Tax Justice NL zet zich in voor een mondiaal eerlijk belastingsysteem en pleit voor meer transparantie van bedrijven en overheden.

Het MVO Platform is een netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties en vakverenigingen die samenwerken om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te stimuleren.