Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Over ons

Twitter

Over de FMS

De Foundation Max van der Stoel is in 2013 ontstaan door een fusie van de Alfred Mozer Stichting en de Evert Vermeer Stichting. De sociaaldemocratische waarde van internationale solidariteit wordt door de stichting nagestreefd binnen drie pijlers: democracy, development en dialogue.

Democracy

Wij zetten ons in voor opkomende democratieën en voor (sociaal-) democraten in landen waar vrijheid onder druk staat. De FMS steunt de opbouw van politieke partijen, door middel van trainingen, op verzoek van onze buitenlandse partners. 

Development

De FMS streeft ernaar dat de stem van mensen in ontwikkelingslanden doorklinkt in de Nederlandse en de Europese politiek. Dat is hard nodig, want de belangen van ontwikkelingslanden worden nog te vaak genegeerd in bijvoorbeeld het handels-, landbouw-, en migratiebeleid, waardoor ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid wordt belemmerd. Daarom is de FMS in 2002 begonnen met het Fair Politics programma. 

Dialogue

De FMS organiseert regelmatig publieksbijeenkomsten en expertmeetings in Nederland over ontwikkelingen in landen en regio’s die ons aangaan. Hierbij debatteren vertegenwoordigers uit de politiek, het maatschappelijk middenveld, wetenschap en het bedrijfsleven over landen waar wij werken, Europese uitbreiding of over ontwikkelingssamenwerking. We werken altijd samen met maatschappelijke organisaties, de PvdA of mensen die oorspronkelijk uit deze landen afkomstig zijn.  

Lees meer over de FMS op de website van de Foundation Max van der Stoel!