Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Over ons

Twitter

Fair Politics Europe

Het Fair Politics programma van de Foundation Max van der Stoel richt zich niet alleen op de Nederlandse beleidsmakers en politici, maar ook in Brussel zijn we actief. Daar voeren we een actieve lobby richting de Europese instellingen. Kijk voor de Fair Politics onderwerpen waar we ons in Brussel hard voor maken én voor de  Europese Fair Politician Ranking op onze website:

www.fairpolitics.eu