Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Krijgt ontwikkeling een kans in het migratiedebat?

De Ranking

nog geen ranking gegevens voor dit onderwerp

Onderwerp:

Twitter

Oplossingen

Als Nederland serieus wil inzetten op het bevorderen van coherentie tussen het migratie- en ontwikkelingsbeleid, zullen de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Buitenlandse Zaken en Justitie de volgende aanbevelingen na moeten leven:

1.    Aan de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Beide ministeries dienen zich actiever in te zetten om de geïntegreerde aanpak van het migratie- en ontwikkelingsbeleid ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen, zodat er evenveel aandacht uitgaat naar migratie als naar ontwikkeling. Dit vereist een goede samenwerking tussen beide departementen.

2.    Aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Dit ministerie moet onderzoeken hoe circulaire migratie gefaciliteerd kan worden, bijvoorbeeld door het verlenen van flexibele werkvergunningen en mogelijkheden om opgebouwde sociale zekerheden en pensioenrechten mee te nemen naar het desbetreffende land van herkomst.

3.    Aan de Ministeries van Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid en Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Alle genoemde ministeries dienen zich in te zetten voor het creëren van een open en welwillende politieke omgeving om tot een migratiebeleid te komen dat niet alleen ten gunste komt van Nederland (en Europa), maar ook voordelig is voor ontwikkelingslanden.

4.    Aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken: Nederland moet geen voorwaarden opnemen in het (illegale) migratiebeleid, zodat er op ontwikkelingssamenwerking gekort kan worden als een land bijvoorbeeld niet voldoet aan het opnemen van illegale vluchtelingen.