Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Ontwikkelingslanden de dupe van klimaatverandering

De Ranking

Onderwerp: Klimaat

Beleidsaanbevelingen

  • Een vergaand juridisch bindend akkoord dat alle landen verplicht tot vermindering van uitstoot is de enige oplossing om werkelijk een halt toe te roepen aan klimaatverandering en ontwikkelingslanden te compenseren.
  • Nederland moet binnen de EU onvoorwaardelijk inzetten op een vermindering van emissies van broeikasgassen met tenminste 30% in 2020 ten opzichte van het niveau van 1990.
  • Nederland moet zich ervoor inzetten dat fondsen voor klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden nieuw en additioneel zijn ten opzichte van het ODA budget. Nederland moet daarom inzetten op alternatieve bronnen voor klimaatfinanciering. Zo moet onderzocht worden of de Financial Transaction Tax (FTT) via een Europees fonds ingezet kan worden gebruikt voor klimaatfinanciering, en moet een deel van de luchtvaart- en scheepvaartheffingen ingezet worden voor de financiering van het akkoord.
  • Nederland moet binnen de EU zich ervoor inzetten dat er vanaf 2020 $200 miljard per jaar wordt ingezet voor de financiering van klimaatverandering, in plaats van de beloofde $100 miljard die verre van toereikend is. 
  • Nederland moet zich binnen de EU ervoor inzetten dat klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden niet in de vorm van leningen wordt uitgekeerd. Daarnaast moeten publieke bronnen garant staan voor financiering, mocht deze uitblijven op basis van private investeringen. De EU moet controleren of de beloofde financieringsafspraken nageleefd gaan worden.
  • Ontwikkelingslanden moeten vrije toegang krijgen tot duurzame technologie├źn zodat ook zij de slag naar een groene economie kunnen maken. Ook moet de EU concrete stimulansen bieden aan Europese bedrijven en instanties om technologie overdracht naar ontwikkelingslanden te bevorderen.

Achtergrond

Beleid:

In januari 2014 kwam de Europese Commissie met het actieplan Klimaat en Energie. Dit actieplan werd teleurstellend ontvangen, omdat het nauwelijks wetgevende voorstellen bevat.

In de Coherentiemonitor 'Coherent Beleid voor Ontwikkeling - The Next Level' is ook een hoofdstuk te vinden over klimaat en klimaatverandering. Hier vind je de Coherentiemonitor. Fair Politics ontwikkelde de Coherentiemonitor in samenwerking met Partos en Woord en Daad.

Interview:

Bekijk ook dit interview van MO* met Jos Delbeke (directeur-generaal Klimaatactie binnen de Europese Commissie) over de maatregelen die de EU plant voor het Europese klimaat- en energiebeleid.

Onderzoek:

Op 31 maart 2014 publiceerde een werkgroep van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) een rapport waarin zij klimaatverandering niet als een toekomstige dreiging voor voedsel wegzet, maar als een huidig gevaar. Lees ook het artikel over het IPCC-rapport op de website van de FMS.

Documentaire:

De geschiedenis van klimaatonderhandelingen in 83 seconden uitgelegd.