Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Fisheries Partnership Agreements: incoherent with EU development policies

Twitter

OPLOSSINGEN

Eerste alinea