Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

Twitter

OPLOSSINGEN

Er zijn een aantal stappen die de EU en Nederland moeten zetten om de belangen van ontwikkelingslanden mee te nemen in het TTIP-verdrag: 

  • Om coherent te zijn met beleid op ontwikkelingssamenwerking, is het van belang dat de belangen van ontwikkelingslanden worden meegewogen in de onderhandelingen rond TTIP. Minister Ploumen heeft een onderzoek ingesteld gericht op hoe de positieve effecten van TTIP op ontwikkelingslanden gemaximaliseerd kunnen worden. Fair Politics moedigt meer onderzoek op dit onderwerp aan.

  • Er moet een specifieke clausule worden opgenomen over mogelijkheden tot toetreding van derde landen, zodat verstrekkende gevolgen van verlegging van het handelsverkeer en erosie van handelspreferenties voorkomen kunnen worden.

  • TTIP moet zorgen voor een eenduidige set regels en normen over de herkomst van producten zodat niet aan twee standaarden moet worden voldaan.

  • De EU en VS moeten ontwikkelingslanden en opkomende economie├źn assisteren bij capaciteitsopbouw en investeringen om aan de hogere standaarden en producteisen te kunnen voldoen.