Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Internationale handel: een boost voor ontwikkelingslanden?

Twitter

Algemeen Nieuws

Lage scores verzekeraars op toegang tot medicijnen
Naar aanleiding van de lage scores van Nederlandse verzekeringsmaatschappijen in de Eerlijke Geldwijzer en de Eerlijke Verzekeringswijzer op het gebied van gezondheid, stelden op 25 november 2016 drie leden van de SP-fractie, Sharon Gesthuizen, Arnold Merkies en Eric Smaling, de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Financiën schriftelijke vragen. De Kamerleden wilde opheldering over de mate waarin Nederlandse verzekeraars zich inzetten voor toegang tot medicijnen van mensen in ontwikkelingslanden. - 12-12-2016

Na TTIP en CETA nu tijd voor TiSA
Tweede Kamerleden Jasper van Dijk en Arnold Merkies (beiden SP) stelden op 29 november 2016 vragen aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Financiën over de gevolgen van het handelsverdrag voor de dienstensector (TiSA) voor ontwikkelingslanden. Over dit ´Trade in Services Agreement´ wordt al sinds 2013 onderhandeld tussen de EU, VS en 21 andere landen. Het beoogt een wereldwijde liberalisering van de dienstensector, waaronder ook de banken- en transportsector. Het verdrag heeft, net als TTIP en CETA, mogelijk grote gevolgen voor internationale vrijhandel en arbeidsomstandigheden. - 06-12-2016

Hoe goed zijn 'Handelsakkoorden Nieuwe Stijl'?
Naar aanleiding van de aankondiging door minister Ploumen van ‘Handelsakkoorden nieuwe stijl’ stelde Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie op 20 september schriftelijke vragen over de impact van deze nieuwe stijl op ontwikkelingslanden. - 18-10-2016

Wat betekent vrijhandel voor mensenrechten in Vietnam?
De SP is kritisch op het onlangs afgesloten vrijhandelsakkoord tussen de EU en Vietnam. Na eerdere vragen van PvdA-Kamerleden Michiel Servaes en Jan Vos, stelt Jasper van Dijk nu ook kritische vragen over de plaats van mensenrechten in het verdrag. Ook heeft hij zijn twijfels bij de gevolgen van het verdrag voor de Vietnamese werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden en vakbonden. - 28-06-2016