Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Grondstoffen: een vloek of zegen?

Twitter

NIEUWS

EU bereikt akkoord over conflictmineralen
De Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben op 16 juni 2016 gezamenlijk een akkoord bereikt over conflictmineralen. Door dit akkoord worden bedrijven verplicht om te controleren of hun inkoop van mineralen indirect conflicten financiert. Naar verwachting worden de nieuwe, bindende regels binnen enkele maanden van kracht. - 29-06-2016

Hoop aan de horizon voor terugdringen conflictmineralen
Conflictmineralen vormen een groot probleem voor vrede en veiligheid in verschillende gebieden op de wereld. Het Grote Meren gebied in Afrika is een voorbeeld van zo’n gebied. Hier verdienen gewapende groepen geld aan de verkoop van deze grondstoffen, waardoor ze hun strijd kunnen voortzetten, met alle gevolgen van dien. Op 9 en 22 april jl. bogen Tweede Kamerleden zich over dit probleem in het Algemeen Overleg (AO) aangaande de Nederlandse inzet met betrekking tot hulpbronnen en conflictgrondstoffen. - 04-05-2015

Geen verplichte certificering conflictgrondstoffen
Conflictmineralen vormen een groot probleem voor vrede en veiligheid in verschillende gebieden op de wereld. Het Grote Meren gebied in Afrika is een voorbeeld van zo’n gebied. Hier verdienen gewapende groepen geld aan de verkoop van deze grondstoffen, waardoor ze hun strijd kunnen voortzetten, met alle gevolgen van dien. Op 9 april hebben Tweede Kamerleden zich over dit probleem gebogen in het AO over de Nederlandse inzet met betrekking tot hulpbronnen en conflictgrondstoffen. - 20-04-2015

Ploumen stuurt Kamerbrief over Nederlandse implementatie Extractive Industries Transparency Initiative
Op 19 februari stuurde minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) een brief naar de Tweede Kamer over de implementatie van het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). - 23-02-2015

Update Commissievoorstel conflict mineralen
On the 4th of December, a public hearing was organised in the European Parliament, to discuss and reflect on the legislative proposal on conflict minerals. Whereas some might say that the current proposal lacks ambition (especially civil society organisations), others support the proposal in its current form (as one might expect, mostly industries). In the end, the proposal aims to break the link between resource extraction and armed conflicts. - 27-01-2015

GroenLinks stelt vragen over het Conflict-Free Tin Initiative
Bram van Ojik (GroenLinks) heeft vragen gesteld aan Minister Ploumen (voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) over het project ‘Conflict-Free Tin Initiative’. Aanleiding was een open brief van 70 Congo-deskundigen, die hun zorgen uitten over de manier waarop conflictmineralen in Congo worden aangepakt. - 12-01-2015

Stop de Warlords: Stop de Handel in Conflictgrondstoffen!
Fair Politics steunt grotere transparantie in grondstoffenhandel, maar vindt tegelijkertijd dat niet alle handel vanuit landen zoals Congo benadeeld moet worden. Hoe kunnen de EU en Nederland bijdragen aan geloofwaardige en haalbare initiatieven voor de verbetering van de mijnbouwsector, zonder daarbij het doel (en de oplossing van het conflict) voorbij te streven? - 06-11-2014

Nederland positief over Commissievoorstel conflictmineralen
Vorige week verscheen de kabinetsreactie op het voorstel van de Europese Commissie omtrent conflictmineralen. Dit voorstel, dat 5 maart gepresenteerd werd, omvat een zelfcertificeringmechanisme in de toeleveringsketen voor importeurs van tin, tantaal, wolfraam en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden. Het voorstel is nogal zwak en daarmee teleurstellend, zoals Fair Politics onlangs betoogde. Toch is het kabinet positief over het voorstel. - 22-05-2014

Nederland positief over Commissievoorstel conflictmineralen
Vorige week verscheen de kabinetsreactie op het voorstel van de Europese Commissie omtrent conflictmineralen. Dit voorstel, dat 5 maart gepresenteerd werd, omvat een zelfcertificeringmechanisme in de toeleveringsketen voor importeurs van tin, tantaal, wolfraam en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden. Het voorstel is nogal zwak en daarmee teleurstellend, zoals Fair Politics onlangs betoogde. Toch is het kabinet positief over het voorstel. - 22-05-2014

PvdA wil dat minister Ploumen zich in Europa inzet tegen conflictmineralen
Roelof van Laar (PvdA) heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) over conflictmineralen, in het kader van de voorbereiding van de minister op de Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking. - 27-01-2014

Minister beantwoordt vragen over Conflict Vrij Tin Initiatief
Bram van Ojik (GL) heeft minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vragen gesteld over het ‘Conflict-Free Tin Initiative’. Aanleiding voor de vragen was een werkbezoek aan Oost-Congo van GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini, die concludeerde dat het initiatief niet de gewenste resultaten oplevert. - 13-12-2013

PvdA dient motie in over certificering grondstoffen
Jeroen de Lange (PvdA) heeft tijdens het AO over grondstoffen van 2 juli een motie ingediend over de certificering van a-biotische grondstoffen. - 16-07-2012