Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Grondstoffen: een vloek of zegen?

Twitter

ACHTERGROND

Impact Study:

In 2012 heeft Fair Politics onderzoek gedaan naar de impact van het Europese grondstoffenbeleid op Rwanda. Lees hier deze impact study:

The EU Raw Materials Policy and Mining in Rwanda: Policy Coherence for Development in Practice

Voor meer informatie over mijnbouw in Rwanda, de rol van vrouwen en de visie van Augustin Bida, secretaris van FECOMIRWA, de Rwandese federatie van mijnbouwcooperatieven. Klik hier.

Onderzoek:

In februari 2014 bracht SOMO een onderzoek uit naar conflictmineralen. De blik van de EU, en daarmee van Nederland, is te veel gericht op de 3TG. Niet alleen tin, tantalum, wolfraam en goud zijn van belang. Er spelen meer conflictmineralen mee. Lees hier meer!

NCDO en OneWorld zijn ook in de wereld van de grondstoffenproblematiek gedoken. Hoe kan worden bijgedragen aan verstandige omgang met kritieke grondstoffen? Lees het hier!

Documentaire:

Conflictmineralen en de gevolgen daarvan in Congo:

Interview:

Er is nog vaak weinig aandacht voor de impact van de mijnbouw op het leven van vrouwen. Dit terwijl zij elke dag te maken hebben met onder meer landroof, vervuiling van landbouwgrond en water, onbetaalde arbeid en fysiek en seksueel geweld. Lees hier een interview met Samantha Hargreaves, project coordinator for WoMin, een organisatie die zich richt op de impact van mijnbouw op vrouwen.