Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Algemeen: Beleidscoherentie voor ontwikkeling

Twitter

Achtergrond

In oktober 2013 heeft minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het onderzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken naar beleidscoherentie gepresenteerd. Hierin wordt de impact van Nederlands niet-hulpbeleid op Ghana en Bangladesh onderzocht. Lees hier de volledige pilot coherentierapportages!

ECDPM (European Centre for Development Policy Management) doet veel onderzoek naar beleidscoherentie voor ontwikkeling. In oktober 2013 is er een onderzoek verschenen waarin gekeken is naar de impact van Europees landbouw-, visserij-, handel-, en biobrandstoffenbeleid op voedselzekerheid. Hoewel de belangen van ontwikkelingslanden aan het begin van het beleidsproces mee genomen werden, kregen andere belangen prioriteit in latere stadia. Lees hier het volledige ECDPM rapport.