Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Fair Labour

Fair Labour: hoe eerlijk is jouw T-shirt?

Twitter

Oplossingen

  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen moet de norm worden, niet de uitzondering. Fatsoenlijke arbeidomstandigheden voor vrouwen en een leefbaar loon zijn hierbij essentieel. Nederlands MVO-beleid moet specifiek gericht zijn op deze onderdelen, en bedrijven moet verplicht worden gesteld hierover te rapporteren.

  • Nederland moet zich er in de EU voor in zetten dat er controlemechanismen worden ingesteld bij het voorstel voor Niet-Financiële Rapportage, zodat de rapportage van bedrijven gecontroleerd kan worden. Ook moeten er sancties ingesteld worden om wangedrag te kunnen bestraffen. Rapportage mag geen vrijbrief zijn om maatschappelijk onverantwoord te ondernemen.

  • Alle grote bedrijven moeten onder deze wetgeving vallen, en naleving van de richtlijn moet streng zijn: bedrijven mogen niet de vrijheid hebben om zelf te kiezen waar ze wel en niet op rapporteren.

  • Er moeten strengere consequenties verbonden worden aan het niet naleven van de OESO-richtlijnen. Het moet voor alle betrokken partijen helder zijn waar de grens ligt en wat de consequenties zijn. Een eerste stap is het stopzetten van de overheidssubsidie, een tweede stap kan het invoeren van boetes zijn als er sprake is van grove overtredingen van de OESO-richtlijnen.

  • Neem concrete gender-sensitieve criteria op bij de toekenning van subsidies aan bedrijven, zoals decent work.

  • Zorg dat het buitenlandinstrumentarium verder ontwikkeld wordt en gender een serieuze rol hierin krijgt. De voorwaarden voor overheidssubsidies moeten beter afgestemd worden op de positie en de mogelijkheden van vrouwen.

  • Bestaande klachtenmechanismen (zoals het NCP) moeten effectiever en beter toegankelijk worden voor slachtoffers uit ontwikkelingslanden, zodat bedrijven aansprakelijk gesteld kunnen worden voor misstanden. Ook moeten slachtoffers ook toegang kunnen krijgen tot rechtsbijstand.