Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Fair Labour

Fair Labour: hoe eerlijk is jouw T-shirt?

Twitter

Voordewind (CU) en Van Laar (PvdA) blijven inzetten op strijd tegen kinderarbeid in India en de betrokkenheid van Nederlandse zaadbedrijven

Voordewind en Van Laar bekritiseren de betrokkenheid van Nederlandse en in Nederland actieve zaadbedrijven die slechte arbeidsomstandigheden, lage lonen en kinderarbeid veroorzaken. De Kamerleden vragen minister Ploumen (Handel en Ontwikkelingssamenwerking) naar de mogelijkheden om deze misstanden te voorkomen.

In de Kamervragen wordt verwezen naar een onderzoek van de Landelijke India Werkgroep ‘Soiled Seeds – Child Labour and Underpayment of Women in Vegetable Seed Production in India’ waarin alarmerende constateringen, een toenemend aantal kinderen werkzaam in de Indiase groentezaadteelt en extreem lage lonen, worden gerapporteerd. Er is zeer beperkte controle op de activiteiten van deze omstreden bedrijven, ook wordt de bijdrage van deze bedrijven aan oplossingen om onder andere kinderarbeid tegen te gaan – of hen naar onderwijs te begeleiden – in twijfel getrokken.  

Om toezichthouding te verbeteren en het onverantwoorde gedrag van (Nederlandse) bedrijven aan te pakken vragen Voordewind en Van Laar de minister of zij bereid is om een mogelijk convenant, in samenwerking met brancheorganisaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties te construeren. In een Kamerreactie geeft de minister aan in gesprek te zijn met deze partijen om toe te werken naar een mogelijk IMVO-sectorconvenant, in dit geval de zadensector. Volgens Ploumen biedt een dergelijk convenant 'bedrijven in sectorverband de kans om samen met de overheid en andere partijen, kinderarbeid en leefbaar loon structureel aan te pakken.' 

Ook op internationaal niveau stellen de Kamerleden voor om in gezamenlijk verband, met Indiase organisaties, ‘initiatieven te ondersteunen die een bijdrage kunnen leveren aan het effectief aanpakken van kinderarbeid in de groentezaadteelt en het toewerken naar een leefbaar loon’. Net als Voordewind en Van Laar moedigt Fair Politics het instellen van een effectief klantenmechanisme aan, deze moet laagdrempeliger en toegankelijker zijn voor iedereen. 

Van Laar en Voordewind verdienen beide één punt voor het aankaarten van de misstanden in productieketens en het aanmoedigen van oplossingen om individuele en structurele misstanden actief aan te pakken en op te lossen. 

Foto: Indiase zaadteelt plantage. Bron: wikipedia.nl, 2015