Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Fair Labour

Fair Labour: hoe eerlijk is jouw T-shirt?

Twitter

Textielconvenant: “doorbraak”, maar ook effectief?

Het op 9 maart 2016 gepresenteerde textiel- en kledingconvenant is volgens velen “een grote stap vooruit”, “een mijlpaal” en “wereldwijd uniek”. In het convenant spreken de overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven af om samen problemen als gevaarlijke arbeidsomstandigheden, milieuvervuiling en onderbetaling in de textielsector aan te pakken. Minister Ploumen en bedrijven waren enthousiast over het akkoord, maar de Schone Kleren Campagne toonde zich kritisch.

Het convenant moet zorgen voor concrete verbetering en verduurzaming in de productieketens van textiel en kleding. Het gaat daarbij om allerlei onderwerpen, zoals het tegengaan van kinderarbeid, het verbeteren van werkomstandigheden van textielarbeiders, inclusief een leefbaar loon, maar ook om kwesties zoals het beperken van de milieu-impact van de textielsector en het tegengaan van dierenleed. Bedrijven die het document ondertekenen, zeggen daarmee toe dat ze de hele productieketen in kaart brengen en waar nodig verbeterplannen met concrete doelen opstellen.

Het convenant wordt afgesloten tussen de Nederlandse overheid, de brancheorganisaties VGT, Modint, INretail, de vakbonden FNV en CNV en de maatschappelijke organisaties Solidaridad, Unicef, Landelijke India Werkgroep, Coalitie Stop Kinderarbeid en Stichting Vier Voeters. Het convenant treedt alleen in werking als in juni 2016 minimaal 35 bedrijven, die samen ten minste 30 procent van de omzet in Nederland vertegenwoordigen, het document hebben ondertekend. Ook moet dan de financiering van het secretariaat, dat jaarlijks gaat rapporteren over de voortgang van het convenant, rond zijn.

Activistisch hart
Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen reageerde in het Algemeen Dagblad verheugd op de bekendmaking van het akkoord: “mijn activistische hart is blij met dit resultaat.” Ook de deelnemende maatschappelijke organisaties en de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen het convenant. Pierre Hupperts, voorzitter van het convenant, spreekt op OneWorld van een “enorme doorbraak”, waarbij bedrijven voor het eerst beloven om jaarlijks een verbeterplan op te stellen.

“Papieren feel-good exercitie”?
Toch kwamen er niet alleen positieve reacties op het convenant. De Schone Kleren Campagne zat lange tijd aan tafel bij de onderhandelingen, maar besloot zich alsnog terug te trekken. De organisatie ziet de afspraken weliswaar als een stap vooruit, maar laakt het gebrek aan concrete, resultaatgerichte doelen. Zo spreekt het convenant niet over het daadwerkelijk verhogen van de lonen van textielarbeiders in bijvoorbeeld Bangladesh of India en ontbreekt een systeem om de beweringen van bedrijven te controleren. De Schone Kleren Campagne hoopt dat het akkoord, in tegenstelling tot eerdere beloftes van de sector, niet beperkt zal blijven tot een "papieren feel-good exercitie".

Convenantvoorzitter Hupperts is het echter grondig oneens met de Schone Kleren Campagne. Volgens hem “barst de tekst van de doelstellingen en verbintenissen”. Minister Ploumen zegt dat ze net als de Schone Kleren Campagne ambitieus wil zijn, maar “het akkoord moet wel uitvoerbaar zijn.” Als bedrijven zich niet aan het convenant houden, dan zal de minister hen daarop aanspreken.

Fair Politics ziet het nieuwe textiel– en kledingconvenant als een belangrijke stap vooruit om ervoor te zorgen dat kleding wordt geproduceerd onder eerlijke arbeidsomstandigheden en niet bijdraagt aan milieuvervuiling. Als een substantieel deel van de Nederlandse textielbedrijven zich committeert aan het convenant, dan is dat inderdaad een grote doorbraak. Het is wel belangrijk dat er een degelijke controle van het akkoord plaatsvindt door een goed functionerend secretariaat. Fair Politics hoopt dan ook dat voldoende bedrijven het convenant in de komende maanden zullen ondertekenen. Ook is Fair Politics erg benieuwd naar de andere convenanten, bijvoorbeeld voor elektronica en de financiële sector.

Dit artikel is gepubliceerd op: 23 maart 2016. Foto: kledingfabriek. Bron: Aroq.com (2016).