Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Fair Labour

Fair Labour: hoe eerlijk is jouw T-shirt?

Twitter

Kinderhanden in granietindustrie

Joël Voordewind (ChristenUnie) en Roelof van Laar (PvdA) bevroegen minister Ploumen op 19 mei over kinderarbeid en moderne slavernij in de granietmijnen van Zuid-India. Uit het rapport Rock Bottom, gepubliceerd door het programma de Keuringsdienst van Waarde blijkt dat graniet gedolven wordt onder erbarmelijke omstandigheden, waar ook kinderhanden aan te pas komen.

Voordewind en Van Laar vroegen de Minister naar haar plannen om de problemen in de granietindustrie aan te pakken. In de Sector Risico Analyse van KMPG wordt de winning van natuursteen gezien als één van de sectoren met verhoogd risico op onveilige en ongezonde werkomstandigheden. Daarom willen de Kamerleden dat de Minister  met Nederlandse bedrijven  nagaat  welke stappen ondernomen moeten worden om MVO te waarborgen. Het aanzetten tot actieve due diligence zou een mogelijkheid kunnen zijn. Ook willen Voordewind en Van Laar dat de Minister kinderarbeid en moderne slavernij aankaart tijdens haar bezoek aan India.

De Minister antwoordt dat zij acties zal ondernemen om de betreffende sectoren aan te sporen via een multi-stakeholderdialoog. Ze zal bestaande acties aangrijpen om het belang van het onderwerp aan te duiden. Ook wil Ploumen kinderarbeid en moderne slavernij bespreken met haar Indiase collega’s. Tijdens de reis lanceert zij het India-Dutch platform on Corporate Social Responsibility, een samenwerking tussen beide landen om MVO te realiseren.

Fair Politics is blij met de acties van minister Ploumen om kinderarbeid en moderne slavernij bespreekbaar te maken en tegen te gaan. Ook beloont Fair Politics Voordewind en Van Laar beiden met één punt voor het stellen van vragen over kinderarbeid en moderne slavernij in India.