Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Fair Labour

Fair Labour: hoe eerlijk is jouw T-shirt?

Twitter

ChristenUnie stelt vragen over ketentransparantie kledingindustrie

Naar aanleiding van het rapport Flawed Fabrics van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) heeft Joël Voordewind (CU) vragen gesteld aan Minister Ploumen (voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

Het rapport Flawed Fabrics gaat over meisjes en vrouwen die het slachtoffer zijn van moderne slavernij en kinderarbeid in de Indiase textielindustrie. SOMO en LIW willen met de uitkomsten van dit onderzoek producenten en inkopers aanmoedigen om de schending van mensenrechten uit te bannen binnen hun eigen bedrijf en de toeleveringsketen.

Voordewind vraagt de Minister of zij het eens is met de conclusie van het rapport. Namelijk, dat een verplichtende aanpak nodig is om kinderarbeid en moderne slavernij te bestrijden. Ook haalt hij een artikel in de Volkskrant over het rapport aan. Dit artikel benadrukt dat H&M “de prijs betaalt voor zijn eigen goede gedrag.” Vorig jaar maakte H&M vrijwillig openbaar in welke fabrieken de kleding van het bedrijf wordt gemaakt.

De kledingfabrieken die produceren voor H&M, kopen hun stoffen in bij de spinnerij, Super Spinning Mills in Zuid India. Dit is één van de spinnerijen waar volgens het rapport Flawed Fabrics mensenrechtenschendingen aan de orde van de dag zijn. Nadat H&M openbaar maakte bij welke fabrieken het kleding laat maken en de link met Super Spinning Mills werd gelegd, kreeg het concern veel kritiek te verwerken.

Door ketentransparantie te verplichten komen de misstanden in kledingproductie aan het licht, zonder de enkele initiatiefnemers op dit gebied in een slechte concurrentiepositie te brengen.  Voordewind wil dat bedrijven gesteund worden in het openbaar maken van hun productieketen. Hij vraagt Minister Ploumen of zij bereid is kledingmerken verplicht te stellen om hun productieketen openbaar te maken.

In haar antwoord geeft Minister Ploumen aan dat zij het niet eens is met de conclusie van het rapport Flawed Fabrics. Ze vindt het te vroeg om te beweren dat een vrijwillige aanpak niet werkt om slavernij en kinderarbeid te bestrijden. Momenteel wordt er een convenant afgesloten met de textielsector, die op dit gebied concrete afspraken zal maken.

Daarnaast antwoordde Minister Ploumen dat het niet effectief is om op nationaal niveau verplichte ketentransparantie te bewerkstelligen. Omdat de Minister graag een gelijk (internationaal) speelveld wil voor bedrijven op het gebied van regelgeving, geeft zij aan bereid te zijn om te kijken of er in Europees verband mogelijkheden zijn voor verplichte ketentransparantie.

Fair Politics vindt een transparante productieketen belangrijk. Dit maakt namelijk inzichtelijk welke kledingbedrijven zaken doen met fabrieken en spinnerijen die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen. Joël Voordewind krijgt één punt omdat hij de Minister oproept ketentransparantie verplicht te stellen.