Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Onderwerpen

Twitter

Onderwerpen

De basis van Fair Politics zijn de cases: voorbeelden van tegenstrijdig of onrechtvaardig beleid worden hierin uitgewerkt. Deze cases bevatten, naast een beschrijving van het oneerlijke beleid, ook aanbevelingen om dit beleid te verbeteren, zodat ontwikkelingslanden zich op een eerlijke manier kunnen ontwikkelen. Naast links naar relevante websites, organisaties en experts, neemt de FMS ook documenten met relevante achtergrondinformatie, cijfers en argumenten op.

Nieuwe ontwikkelingen

De FMS houdt van elke case precies bij welke Tweede Kamerleden zich hebben ingezet om iets te doen om het bestaande beleid te veranderen zodat het wel rechtvaardig wordt voor ontwikkelingslanden. Door bijvoorbeeld kamervragen te stellen of een motie in te dienen kunnen kamerleden ervoor zorgen dat cases op de politieke agenda komen en rechtvaardiger beleid voor ontwikkelingslanden dus dichterbij komt. De kamervragen, moties, etc. worden verkort weergegeven in het nieuwsoverzicht.