Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Nieuws

Twitter

Archief 2012

MVO
Op dit moment zijn we een nieuwe Fair Politics case aan het ontwikkelen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De thema's die hierbij aan bod komen zijn onder meer: - 21-12-2012

Vooruitblik op 2013
Ook in 2013 gaat Fair Politics zich natuurlijk weer sterk maken voor eerlijker beleid voor ontwikkelingslanden. Dit gaan we doen door politici ook in het nieuwe jaar te monitoren, nieuwe case studies te lanceren en onderzoek te doen in ontwikkelingslanden. Dus volg Fair Politics ook in het nieuwe jaar via twitter en facebook voor de laatste nieuwtjes! - 20-12-2012

Migration and Economy debat op de Afrikadag verslag
Report on the workshop Migration and Economy - 19-12-2012

Biofuels debat op de Afrikadag verslag
The Biofuels Debate (Fair Politics, EVS) Due to biofuels exploration in Africa, there has been a negative impact on the livelihoods of the people in Africa, in the form of: rising food prices leading to food insecurity; impact on environment (climate change); shift in politics; land grabbing; internal displaced persons (their land taken away or they sold for missal amount); and the opening up of export trade-Positive impact. Jasper van Teeffelen (EVS) gave a synopsis of what the Evert Vermeer Foundation has done in Africa, specifically in Tanzania to mitigate on the Bio fuel crisis. His work on behalf of his organization was to lobby through the government and NGOs for a balance and shift in policies to safe guard the local people in Africa and the foster good practices by the investors. - 19-12-2012

WGO Buitenlandse Handel en OS
Tijdens de bespreking van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking afgelopen maandag werd weer eens heel duidelijk hoe belangrijk de het voeren van coherent beleid is. Want het mag dan wel zo zijn de portefeuille van de nieuwe minister twee beleidsterreinen samenvoegt -die volgens de minister op deze manier beter op elkaar afgestemd kunnen worden- de werkelijke coherentie tussen deze twee terreinen moet nog blijken. - 19-12-2012

Conflictmineralen in Congo debat op de Afrikadag verslag
Conflictgrondstoffen in Congo  (Fair Politics, EVS) In ‘Conflictgrondstoffen in Congo’ kreeg de bomvolle zaal drie informatieve presentaties en een sfeertekening  voorgeschoteld. Onderzoek van IPIS  toont de relatie aan tussen de winning van kostbare mineralen in Oost-Congo en de roerige militaire politieke situatie (om niet te zeggen burgeroorlog) aldaar. Veel grondstoffen verdwijnen illegaal over de grens en er is sprake van mensonwaardige handelingen in en om de mijnen waarbij gedwongen arbeid en belastingontwijking niet de enige zijn. Terwijl de regio barst van de hoogwaardige grondstoffen, ontberen grote delen van de lokale bevolking een bestaansminimum. - 19-12-2012

30-10-2012 CU, PvdD, 50PLUS, PvdA, CDA en GL stellen vragen over kinderarbeid in de productie van schoenen
Joël Voordewind (CU), Marianne Thieme (PvdD),Sharon Gesthuizen (SP), Henk Krol (50PLUS), Marit Maij (PvdA), Agnes Mulder(CDA) en Van Bram van Ojik (GL) hebben de minister van Buitenlandse Zaken vragen gesteld over kinderarbeid bij productie van schoenen door grote keten. Hierop heeft de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gereageerd. - 13-12-2012

D66, CU en GL dienen motie in over internationale klimaatfinanciering
Alexander Pechtold (D66), Arie Slob (CU) en Bram van Ojik (GL) hebben de regering verzocht om internationale klimaatfinanciering te financieren uit private middelen en een publieke bijdrage uit nieuwe additionele fondsen. - 10-12-2012

SP stelt vragen over belastingontwijking door grote multinationals
Farshad Bashir (SP) heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris van financiën, Weekers, naar aanleiding van het bericht dat concerns fiscale vluchtroutes zoeken in Nederland. - 10-12-2012

CU, GL, D66, CDA en SGP dienen motie in over de besteding van het revolverend fonds
Arie Slob (CU), Alexander Pechthold (D66), Bram van Ojik (GL), Sybrand van Haersma Buma (CDA) en Kees van der Staaij (SGP) hebben een motie ingediend waarin zij de regering verzoeken het fonds bij  te laten dragen aan de ontwikkeling van ontwikkelingslanden. - 10-12-2012

SP dient motie in om substance eisen aan te scherpen
Farshad Bashir (SP) heeft een motie ingediend om substance aan te scherpen voor bedrijven om zo brievenbusmaatschapijen in Nederland tegen te gaan. - 10-12-2012

CDA stelt vragen over revolverend fonds
Agnes Mulder (CDA) heeft aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vragen gesteld over hoe het revolverend fonds besteed moet  worden. - 10-12-2012

GL en SP dienen motie in over klimaatfinanciering
Bram van Ojik (D66) en Emil Roemer (SP) hebben de regering verzocht om alternatieve financieringsstromen te vinden om internationale klimaatafspraken na te komen. - 10-12-2012

PvdA stelt vragen over het bevorderen van duurzame biobrandstoffen
Marit Maij en Jan Vos (beiden PvdA) hebben minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu vragen gesteld over duurzame brandstoffen. - 10-12-2012

GL dient motie in voor de aanpak van belastingontwijking
Jesse Klaver (GL) heeft de regering verzocht om zich actief in te gaan zetten om de mogelijkheden tot belastingontwijking in Nederland weg te nemen. - 10-12-2012

SP stelt vragen aan staatssecretaris Knapen over de financiering van de Barro Blanco dam in Panamo door het FMO
Jasper van Dijk (SP) heeft vragen gesteld aan staatssecretaris Knapen over de financiering van een dam in Panama door de FMO (Financieringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden) . De dam zou ernstige gevolgen hebben voor de lokale bevolking en het milieu. - 08-11-2012

PvdA stelt vragen over aanhoudend geweld in mijn in Zuid-Afrika
PvdA Tweede Kamerlid Frans Timmermans heeft aan Minister Rosenthal vragen gesteld over de financiering van het omstreden mijnbedrijf Lonmin door het International Finance Corporation (IFC), waaraan ook de Nederlandse overheid bijdraagt. - 08-11-2012

SP stelt vragen over woekerrentes bij de financiering van microkredieten
Jasper van Dijk (SP) stelde deze vragen aan staatssecretaris Knapen naar aanleiding van de uitzending  KRO Reporter Maximas Microkrediet. - 08-11-2012

GL stelt vragen aan de staatssecretaris van Financiën over belastingontduiking door Nederlandse banken
Jesse Klaver (GL) heeft staatssecretaris Weekers van Financiën onder andere vragen gesteld over banken die staatssteun hebben ontvangen en via brievenbusmaatschappijen belasting weten te ontwijken. - 08-11-2012

PvdA stelt vragen over het handelsakkoord van de EU met Colombia en Peru
Michiel Servaes (PvdA) stelt staatssecretaris Bleker vragen over de relatie tussen de mensenrechtensituatie en vrijhandelsverdragen. - 08-11-2012

Belangrijke motie op PvdA-congres aangenomen
Op het afgelopen partij congres van de PvdA is de volgende motie aangenomen waarin de Tweede Kamer fractie verzocht wordt op zoek te gaan naar alternatieve financiering voor de ontwikkelings- en klimaatdoelen. Fair Politics is erg verheugd over deze motie! Lees hier de motie:  - 05-11-2012

Belangrijke motie op PvdA-congres aangenomen
  - 05-11-2012

Vacature Fair Politics stagair(e)
Fair Politics biedt 2 studenten een stageplek in Amsterdam of Brussel gedurende de periode van begin februari t/m eind juni. - 25-10-2012

CU, SP, SGP en GL dienen motie in over wapenexport naar Egypte
Joel Voordewind (CU), Harry van Bommel (SP), Kees van der Staaij (SGP) en Bram van Ojik (GL) hebben een motie ingediend tijdens een VAO dat de wapenexport naar Egypte moet stoppen zolang de mensenrechtensituatie niet is verbeterd. - 18-10-2012

Beantwoording Kamervragen gebruik bloedkolen door energiebedrijven
Naar aanleiding van de Kamervragen van 15 augustus gesteld door Frans Timmermans en Sjoera Dikkers (beiden PvdA), heeft Minister Bleker antwoorden gegeven over het gebruik van bloedkolen door Nederlandse energiebedrijven. - 15-10-2012

Beantwoording Kamervragen gebruik bloedkolen door energiebedrijven
Naar aanleiding van de Kamervragen van 15 augustus gesteld door Frans Timmermans en Sjoera Dikkers (beiden PvdA), heeft Minister Bleker antwoorden gegeven over het gebruik van bloedkolen door Nederlandse energiebedrijven. - 15-10-2012

01-09-2012-Standing rapporteur Schnieber-Jastram brengt PCD-rapport uit.
Op 18 september heeft de Commissie Ontwikkelingssamenwerking (DEVE) van het Europees Parlement ingestemd met het rapport van Europarlementariër Birgit Schnieber-Jastram over Policy Coherence for Development (PCD). - 11-10-2012

Kamerbrief over MVO-beleid bij exportkrediet verzekeringen
Minister De Jager heeft in een brief aan de Kamer het vernieuwde MVO-beleid met betrekking tot exportkrediet verzekeringen uiteengezet. - 09-10-2012

Staatssecretaris Atsma over conceptvoorstel EU biobrandstofbeleid
Naar aanleiding van het uitgelekte concept EU-voorstel over biobrandstoffen en de motie Leegte hebben verschillende Tweede Kamerleden vragen gesteld aan staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu. Op sommige vragen heeft de staatssecretaris nu geantwoord. - 09-10-2012

Fair Politics publiceert artikel over kabinetsformatie in Vice versa.
Afgelopen vrijdag heeft het vakblad voor ontwikkelingssamenwerking Vice Versa een artikel gepubliceerd van Fair Politics genaamd: Coherentieagenda als brug tussen PvdA en VVD. Lees hier het volledige artikel. - 08-10-2012

Blog biobrandstoffen impact study Tanzania
Tijdens zijn onderzoek naar biobrandstoffen in Tanzania heeft Fair Politics onderzoeker Jasper van Teeffelen een blog bijgehouden. Lees hier over zijn ervaringen in Dar es Salaam: van avontuurlijke taxi-ritjes tot een bezoek aan een mislukt biobrandstofproject. - 02-10-2012

23-08-2012: GL, CDA, en PvdA dienen moties in over de rol van duurzame ontwikkeling bij winning grondstoffen
Jeroen de Lange (PvdA), Marieke van der Werf (CDA) en Mariko Peters (GL) hebben tijdens een AO over grondstoffen moties ingediend, o.a. ter bevordering van de transparantie bij grondstofwinning. - 18-09-2012

23-08-2012: GL, CDA, en PvdA dienen moties in over de rol van duurzame ontwikkeling bij winning grondstoffen
Jeroen de Lange (PvdA), Marieke van der Werf (CDA) en Mariko Peters (GL) hebben tijdens een AO over grondstoffen moties ingediend, o.a. ter bevordering van de transparantie bij grondstofwinning. - 18-09-2012

SP, PvdA en GL stellen vragen bij het AO over Nederlands wapenexport beleid
Jasper van Dijk (SP), Frans Timmermans (PvdA) en Arjen El Fassed (GL) stelden in het AO over het Nederlandse wapenexportbeleid vragen aan Minister Hillen en Minister Rosenthal over de tankdeal met Indonesië, Europese harmonisering en dual-use goederen. - 10-09-2012

GL stelt vragen over belastingontduiking
Bruno Braakhuis (GL) heeft vragen gesteld aan staatssecretaris Weekers over de aanpak van belastingontduikers. - 10-09-2012

PvdA, GL, CDA, CU en SP stellen vragen over bedrijfsleven instrumentarium
Jeroen de Lange (PvdA), Arjen El Fassed (GL), Kathleen Ferrier (CDA), Joël Voordewind (CU) en Ewout Irrgang (SP) stelden tijdens een AO kritische vragen aan staatssecretaris Knapen over de controlemogelijkheden van het bedrijfsleveninstrumentarium. - 10-09-2012

30-08-2012 GL, CU en SP stellen vragen over ketentransparantie, kinderarbeid en uitbuiting in de kledingindustrie.
Arjen El Fassed en Bruno Braakhuis (beiden GL), Joël Voordewind (CU) en Sharon Gesthuizen (SP) hebben aan de staatssecretarissen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Buitenlandse Zaken vragen gesteld over de uitvoering van de motie Braakhuis. - 10-09-2012

GL en PvdA dienen motie in over brievenbusmaatschappijen
Bruno Braakhuis (GroenLinks) en Ed Groot (PvdA) hebben een motie ingediend dat een maximale termijn moet stellen aan de fiscale voordelen van brievenbusmaatschappijen. - 04-09-2012

Tweede Kamer neemt met overweldigende meerderheid motie aan over vrouwen
Tijdens het Algemeen Overleg over het bedrijfsleveninstrumentarium heeft de Tweede Kamer met overweldigende meerderheid de motie van Ferrier ondersteund - 16-07-2012

PvdA dient motie in over certificering grondstoffen
Jeroen de Lange (PvdA) heeft tijdens het AO over grondstoffen van 2 juli een motie ingediend over de certificering van a-biotische grondstoffen. - 16-07-2012

SP stelt vragen over tankdeal Indonesië
Jasper van Dijk en Harry van Bommel hebben vragen gesteld aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie over de op handen zijnde verkoop van tanks aan Indonesië. - 16-07-2012

GL stelt vragen over wapenhandel naar ontwikkelingslanden
Arjan el Fassed van GroenLinks heeft vragen gesteld aan de Minister van Buitenlandse Zaken over wapenhandel naar ontwikkelingslanden. - 16-07-2012

PvdA dient motie in over certificering grondstoffen
Jeroen de Lange (PvdA) heeft tijdens het AO over grondstoffen van 2 juli een motie ingediend over de certificering van a-biotische grondstoffen. - 16-07-2012

Knapen stuurt brief naar de Kamer over modernisering ontwikkelingsbeleid
Staatssecretaris Knapen heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op twee rapporten die zijn verschenen, om het debat over de modernisering van internationale samenwerking te onderbouwen. - 16-07-2012

Joël Voordewind van de Christenunie uitgeroepen tot ‘Fair Politician of the Year’
Joël Voordewind, Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie, is de Fair Politician of the Year 2011-2012 geworden. Dat is vanmiddag bekend gemaakt in Nieuwspoort, waar Evert Vermeer Stichting hem de prijs heeft overhandigd. Voordewind heeft zich het afgelopen jaar het meest van alle Kamerleden ingezet voor beleidscoherentie: eerlijk beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden. "Ik vind het een waardering voor mijn inzet om de oneerlijke handelsverhoudingen en kinderarbeid tegen te gaan." - 28-06-2012

Evert Vermeer Stichting roept Fair Politician of the Year uit
Zoals ieder jaar reikt de Evert Vermeer Stichting (EVS) de Fair Politician of the Year awards uit. Donderdag 28 juni om 17.00 uur wordt in Nieuwspoort bekend gemaakt wie zich de Fair Politician of the Year 2011-2012 mag noemen. Wie heeft zich het afgelopen jaar het meeste van alle Kamerleden ingezet voor eerlijke en rechtvaardige politiek ten aanzien van ontwikkelingslanden?     - 26-06-2012

Bruno Braakhuis (GL) stelt vragen over illegale houtkap en het Nederlands belastingssysteem
Naar aanleiding van het artikel Greenpeace zet trustkantoor onder druk vanwege illegale houtkap in Indonesië heeft Bruno Braakhuis (GroenLinks) vragen gesteld over de inzet van De Nederlandse Bank tegen de betrokkenheid van trustkantoren bij illegale houtkap. - 21-06-2012

Groenlinks stelt vragen over belastingontwijking via Nederland
Kamerled Bruno Braakhuis en Arjan El Fassed van GroenLinks hebben schriftelijke vragen gesteld aan staatsecretaris Weekers van Financiën over de belastingontwijking. Ook stelde zij vragen over Nederland als belastingroute en naar de belastingheffing van Nederland op winsten. - 21-06-2012

Arjan El Fassed stelt (GL) vragen over de FAO lichtrijnen voor landroof
Arjan El Fassed (GroenLinks) heeft vragen gesteld over de nieuwe richtlijnen die zijn aangenomen door de FAO. Deze richtlijnen verzekeren landrechten voor boeren in Afrika. - 21-06-2012

Arjan El Fassed stelt vragen over coherentie van het Nederlandse beleid
Tijdens het Algemeen Overleg over Meerjarige Strategische Plannen heeft Arjen El Fassed vragen gesteld over het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. - 21-06-2012

Arjan El Fassed (GL) stelt vragen over illegale houtkap en landroof
Arjan El Fassed (GroenLinks) heeft schriftelijke vragen gesteld aan Staatssecretaris Knapen van Buitenlandse Zaken over landroof in Tanzania voor biobrandstoffen en de houtkap die wordt veroorzaakt door de productie van eerste generatie biobrandstoffen. - 21-06-2012

De EU en de race om grondstoffen: tijd voor innovatie, integratie en informatie
Woensdag 6 juni toog de EVS samen met de groep studenten die het EVS Studenten Symposium van afgelopen april won naar het Europees Parlement in Brussel. Gerben Jan Gerbrandy (Europarlementariër Alliance Liberals and Democrats) en Bastian Borregaard, politiek assistent van Birgit Schnieber-Jastram (Duits Europarlementariër European People’s Party) stonden daar klaar om hun beleidsaanbevelingen over de race om grondstoffen in ontvangst te nemen. - 12-06-2012

Strijd om Fair Politician of the Year Trofee nog nooit zo spannend!
De strijd om de Fair Politician of the Year trofee loopt op zijn eind. Veel tijd om punten te pakken door middel van het indienen van moties, het stellen van Kamervragen of het bevragen van bewindsvoerders in debatten is er niet meer. Daarom moedigen we de politici aan om nog een tandje bij te schakelen om zo op 28 juni als winnaar uit de bus te komen. - 12-06-2012

Beleidsaanbevelingen
Eerste alinea - 12-06-2012

Nieuws
- 12-06-2012

Documenten
Eerste alinea - 12-06-2012

Lees verder
De Stop Kinderarbeid campagne van Hivos heeft als doel het uitbannen van álle vormen van kinderarbeid en het verzorgen van regulier dagonderwijs voor ieder kind. Hivos werkt hiervoor samen met lokale organisaties in Azië, Afrika en Latijns-Amerika die zich inzetten om kinderen uit het werk en naar naar school te krijgen en daar te houden. - 12-06-2012

EVS publiceert Coherentiehandboek over PCD in de EU
Fair Politics heeft in samenwerking met haar Europese partners uit Portugal, Estland en Tsjechië een rapport geschreven over de inzet van EU lidstaten op het gebied van Policy Coherence for Development (PCD) met als doel andere lidstaten te motiveren deze “best practices” over te nemen en lering te trekken uit de voorbeelden. - 30-05-2012

Knapen presenteert nota over het bedrijfsleven instrumentarium
In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatsecretaris Knapen laten weten op welke manier financiering vanuit het ontwikkelingssamenwerking budget gebruikt worden voor het bedrijfsleveninstrumentarium. - 30-05-2012

PvdA zet zich in voor coherentie met betrekking tot belastingen
In een schriftelijk overleg van de Raad Buitenlandse Zaken heeft de PvdA fractie zich sterk gemaakt voor beleidscoherentie op het gebied van belastingen en het grondstoffenbeleid. Een transparantere financiële markt stelt de bevolking in ontwikkelingslanden in staat de overheid tot de orde te roepen. - 30-05-2012

25-04-2012 GroenLinks, ChristenUnie en SP dienen motie in over kinderarbeid in textielketen
Kamerleden Bruno Braakhuis (GL) Sharon Gesthuizen (SP) en Joel Voordewind (CU) hebben in een motie de regering gevraagd om in samenwerking met de kledingbranche volledige ketentransparantie en het uitbannen van kinderarbeid te garanderen. - 30-05-2012

26-04-2012 Drie moties ingediend tijdens het AO MVO door GL, CDA, SP, PvdA en D66 over OESO-richtlijnen en kinderarbeid
Tijdens het AO MVO zijn door GroenLinks, CDA, SP, PvdA en D66 moties ingediend over het verplichten van de OESO-richtlijnen voor deelname aan het Initiatief Duurzame Handel(IDH). Daarnaast benadrukten CU, GL, PvdA en CDA de problematiek van kinderarbeid in de textielsector. - 21-05-2012

PvdA maakt zich sterk voor landrechten van mensen in ontwikkelingslanden.
De PvdA fractie heeft zich in een schriftelijk overleg van de milieuraad sterk gemaakt voor de landrechten van vrouwen en kleine boeren in ontwikkelingslanden. In deze landen wordt land vaak opgekocht door grote investeerders. - 21-05-2012

Knapen stuurt eerste coherentierapportage naar de kamer
Staatsecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken heeft de langverwachte coherentierapportage naar de kamer gestuurd. Hierin bespreekt hij de ontwikkelingen van beleidscoherentie op het gebied van voedselzekerheid, handel, migratie en transparantie van financiële stromen. Daarnaast voorzag Knapen de EU voortgangsrapportage op het gebied van PCD van commentaar. - 21-05-2012

De Lange (PvdA) stelt vragen over Nederland als belastingparadijs
12-04-2012 De Lange (PvdA) stelt vragen over Nederland als belastingparadijs Jeroen de lange (PvdA) maakte zicht tijdens de goedkeuring voor het wetvoorstel Cotonou sterk voor beleidscoherentie op het gebied van belastingen. Hij stelde dat Nederland moet stoppen met de ene hand te nemen wat er met de andere gegeven wordt. Ontwikkelingslanden lopen volgens hem ongeveer 600 miljard dollar mis door belastingparadijzen. Hierin speelt Nederland ook een rol die voornamelijk naar voren komt in de belastingontduiking van multinationale ondernemingen. Hij benadrukt dat Nederland moet streven naar beleidscoherentie en tegelijkertijd een positieve rol van bedrijven in internationale samenwerking moet stimuleren. - 21-05-2012

Knapen stuurt brief naar Kamer over voedselzekerheid
In de brief geeft Knapen aan de komende vijf jaar 100 miljoen euro te investeren voor de private sector om voedselzekerheid in ontwikkelingslanden te versterken. Staatssecretaris Knapen van ontwikkelingssamenwerking heeft hiervoor een overeenkomst met de International Financial Cooperation (IFC) getekend. In de brief benadrukt de regering dat de private sector de belangrijkste speler voor voedselzekerheid in ontwikkelingslanden vormt. Daarnaast creëert deze sector banen en dus koopkracht voor grote groepen mensen. Het hoofddoel van de overeenkomst is leningen te verstrekken aan boeren zodat deze kunnen professionaliseren en dus hun productie vergroten, zodat zij in de voedselvraag op nationaal niveau kunnen voorzien. Het beloofde 100 miljoen euro geldt hierbij als garantie voor deze investeringen. - 21-05-2012

18-04-2012 GL stelt vragen over internationale belastingontduiking 
Groenlinks (GL) heeft schriftelijke vragen gesteld over de rol van Nederland als belastingparadijs. GL wilde vooral weten wat de regering wil doen aan deze problematiek die de nodige problemen oplevert voor ontwikkelingslanden. - 07-05-2012

GL, SP, CU, CDA, PvdA en D66 stellen vragen tijdens AO MVO over OESO-richtlijnen en transparantie
11-04- GL, SP, CU, CDA, PvdA en D66 stellen vragen tijdens AO MVO over OESO-richtlijnen en transparantie - 12-04-2012

Bleker stuurt Kamer een brief over MVO
Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). In deze brief gaat de staatssecretaris in op de uitvoering van een hele serie moties, o.a. rond het implementeren van Ruggie’s Guiding principles, en de verplichting van bedrijven om te voldoen aan de OESO richtlijnen. - 05-04-2012

GL stelt vragen over beschikbaarheid medicijnen in ontwikkelinglanden
Arjan El Fassed (GroenLinks) stelde in het AO handelsraad dat in het verdrag van Lissabon vast is gelegd dat op alle beleidsterreinen rekening moet worden gehouden met de belangen van de ontwikkelingslanden. De Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) staat volgens hem recht tegenover deze regeling, doordat dit verdrag de betaalbaarheid van generieke medicijnen ernstig in gevaar kan brengen. - 05-04-2012

PvdA stelt vragen over landgrabbing.
Jeroen de lange, PvdA woordvoerder internationale samenwerking, heeft vragen gesteld aan Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken tijdens het AO over voedselspeculatie en voedselzekerheid, over subsidies van Nederland aan bedrijven die betrokken zijn bij landgrabbing. - 05-04-2012

Vacature Fair Politics stagair(e)
De Evert Vermeer Stichting is op zoek naar een stagiair(e) voor het politieke lobbyprogramma Fair Politics - 03-04-2012

Strijd om Fair Politician of the Year Trofee nog nooit zo spannend
De strijd om de Fair Politician of the Year trofee is weer losgebarsten. Met het einde van het parlementaire jaar in zicht worden de messen geslepen. De politici hebben nog tot eind juni om zichzelf bij Fair Politics in de kijker te spelen en moties in te dienen, Kamervragen te stellen of bewindsvoerders mondeling te bevragen in debatten, om zo ervoor te zorgen dat beleid coherenter wordt. Onderwerpen als de Nederlandse grondstoffen strategie, Nederland Belastingparadijs, en kinderarbeid passeerden de revue.  - 03-04-2012

13-02-2012 CU, PvdA, SP en GroenLinks stellen vragen over kinderarbeid in Afghanistan
Joel Voordewind (ChristenUnie), Jeroen De Lange (PvdA), Harry Van Bommel (SP) en Mariko Peters (GroenLinks) vroegen de minister over de rol van de NAVO en het ISAF bij dwangarbeid door kinderen in steenbakkerijen. - 26-03-2012

CU en GroenLinks hebben een motie ingediend over het Europese wapenexportbeleid
Arjan El Fassed (GL) en Joel Voordewind (CU) stelden in de motie dat criterium 8 uit het EU Gemeenschappelijk Standpunt inconsequent en niet duidelijk wordt toegepast. - 26-03-2012

29-02-2012 Knapen stuurt brief aan Kamer over child labour free zones
Knapen zet in de brief uiteen dat vanuit het Mensenrechtenfonds van Buitenlandse Zaken het internationale project ‘Stop Kinderarbeid - School is de beste werkplaats’ wordt gefinancierd, waar onder andere Hivos onderdeel van uitmaakt. - 26-03-2012

ChristenUnie, SP, GL en PvdA stellen vragen over wapenexport naar controversiële bestemmingen.
Arjen El Fassed(GL), Jasper van Dijk(SP), Angelien Eijsink(PvdA) en Joel Voordewind(CU) hebben een motie ingediend die de regering vraag de drempelwaarde voor versnelde rapportage bij wapenexport naar dubieuze regimes aan de tweedekamer te verlagen naar 2 miljoen. - 16-03-2012

Kamerleden stellen vragen over het Nederlandse belastingbeleid op ontwikkelingslanden.
Op woensdag 1 februari was er een Algemeen Overleg over het Fiscaal Verdragsbeleid. Tijdens dit debat kwamen de belangen van de ontwikkelingslanden duidelijk naar voren. Naar aanleiding van eerder ingediende moties werden door GroenLinks, de PVDA en de SP kritische vragen gesteld over de effecten van het Nederlands belastingbeleid op ontwikkelingslanden. - 12-03-2012

PvdA en GL stellen vragen over het dumpen van kippenvlees in Afrika
Jeroen de Lange (PvdA) en Arjen el Fassed (GroenLinks) hebben vragen gesteld aan staatsecretaris Knapen over het dumpen van kippenvlees in Afrika. - 12-03-2012

Fair Politics presenteert de impact studie in de Tweede Kamer
Op 7 maart presenteerde de Evert Vermeer Stichting (EVS) in de Tweede Kamer de impact study over grondstoffen in Rwanda, in aanwezigheid van Jeroen de Lange (PvdA), Ingrid de Caluwe (VVD), Henk Jan Ormel (CDA), Mariko Peters (GL) en Stientje van Veldhoven (D66). - 05-03-2012

GL stelt Kamervragen over wapenexport van Europese lidstaten
Kamerlid Arjan El Fassed van Groenlinks heeft vragen gesteld aan de staatssecretarissen van Economische zaken, BuZa en Landbouw over de onvolledige informatie over de leveranties van Europese lidstaten naar ontwikkelingslanden. - 24-02-2012

Land Grabbing
Eerste alinea - 24-02-2012

8-11-2011 SP en PvdA dienen motie in over visserijakkoorden met ontwikkelingslanden
In een debat over het Gemeenschappelijk Visserijbeleid van de EU hebben Tweede Kamerleden Henk van Gerven (SP) en Lutz Jacobi (PvdA) een motie ingediend over de visserijakkoorden die de EU met ontwikkelingslanden sluit. - 24-02-2012

30-01-2012 PVDA, SP en CU stellen vragen over kinderarbeid in de cacao sector
Kamerleden Dikkers (PvdA), Gesthuizen (SP) en Voordewind (ChristenUnie) stelden tijdens vragen aan de staatssecretarissen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Buitenlandse Zaken over kinderarbeid in de cacao keten. - 24-02-2012

22-12-2011 CU dient motie in over kinderarbeid
Kamerleden van de ChristenUnie (CU), Carola Schouten en Joël Voordewind  hebben succesvol een motie ingediend met betrekking tot kinderarbeid en de productie van cacao en cacao houdende producten. - 24-02-2012

CU, GL en de SP dienen een motie in over MVO
De ChristenUnie heeft samen met GroenLinks en de SP een motie ingediend over de OESO richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). - 24-02-2012

GroenLinks en PvdA dienen een motie in voor Fair Taxes
Door een motie in te dienen, hebben Tweede Kamerleden Bruno Braakhuis (GroenLinks) en Ed Groot (PvdA) zich ingezet voor een eerlijker Nederlands belastingbeleid. - 24-02-2012

SP pleit voor betaling aan Klimaatfonds
Tijdens het algemeen overleg over het Toekomstig internationaal klimaatbeleid heeft Paulus Jansen(SP) zich sterk gemaakt voor de rechten van ontwikkelingslanden. - 24-02-2012

SP dient motie in over voedselzekerheid
Kamerlid Henk van Gerven (SP) heeft in een motie aangegeven dat concurrentie door derde landen met de lokale bevolking in ontwikkelingslanden negatieve invloed heeft op de voedselzekerheid. - 24-02-2012

D66 stelt vragen over coherentie
 Tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken stelde het Tweede Kamerlid Hachchi (D66) vragen over hoe de staatssecretaris het coherentiebeleid gaat invullen. - 24-02-2012

GL en CU stellen vragen over wapenexport naar dubieuze regimes
Kamerleden El Fassed (Groenlinks) en Voordewind(ChristenUnie) hebben tijdens een algemeen overleg over het wapenexportbeleid duidelijke en kritische kanttekeningen geplaatst bij het beleid dat op dit moment door de regering gevoerd wordt. Zij wezen de regering voornamelijk op het feit dat Nederland nog altijd wapens exporteert naar landen met dubieuze regimes die vaak mensenrechten niet in acht nemen. - 24-02-2012

Bruno Braakhuis roept op tot ketentransparantie
Tijdens de begrotingsbehandeling van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft Bruno Braakhuis (GroenLinks) zich ingezet voor meer ketentransparantie. - 21-02-2012

achtergrond
Eerste alinea - 23-01-2012

El Fassed dient motie in over het berekenen van //Public Bads//
GroenLinks Kamerlid en Fair Politician of the Year van 2011 Arjan El Fassed heeft opnieuw aandacht gevraagd voor coherentie van het Nederlands beleid door een motie in te dienen tijdens het Wetgevingsoverleg Ontwikkelingssamenwerking. In de motie vraagt hij staatssecretaris Knapen een begin te maken met het berekenen van zogenaamde public bads. - 16-01-2012

SP dient motie in over een verbod op landgrabbing
De SP heeft met een motie de aandacht gevestigd op het fenomeen land grabbing. In ontwikkelingslanden kopen bedrijven stukken landbouwgrond op die ze gebruiken voor eigen productie. Dit gaat vaak ten koste van de landrechten en bestaanszekerheid van lokale bevolking. Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) diende een motie in om de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven hierbij te voorkomen. - 16-01-2012

PvdA-motie over het vooraf toetsen van de OESO-richtlijnen
Sjoera Dikkers (PvdA) heeft tijdens het Wetgevingsoverleg Ontwikkelingssamenwerking samen met andere oppositiepartijen een motie ingediend over de toetsing van bedrijven aan de OESO-richtlijnen. - 16-01-2012

Oplossingen
Er zijn een aantal stappen die de EU en Nederland moeten zetten om de negatieve gevolgen van exportkredietverzekeringen tegen te gaan: - 01-01-2012

Achtergrond
In januari 2014 kwam de Europese Commissie met het actieplan Klimaat en Energie. Dit actieplan werd teleurstellend ontvangen, omdat het nauwelijks wetgevende voorstellen bevat. - 01-01-2012

Achtergrond
- 01-01-2012

Oplossingen
Er zijn een aantal stappen die de EU en Nederland moeten zetten voor een eerlijk grondstoffenbeleid: - 01-01-2012

Nieuws
- 01-01-2012

Achtergrond
De FMS is binnen het Fair Politics programma lid van Tax Justice Nederland. Op de website van Tax Justice Nederland vind je alles wat je wilt weten over de rol van het Nederlandse belastingstelsel bij belastingontwijking door multinationals: - 01-01-2012

Oplossingen
Er zijn een aantal stappen die de EU en Nederland moeten zetten voor een eerlijk en fatsoenlijk wapenhandelsbeleid: - 01-01-2012

Achtergrond
In 2012 heeft Fair Politics onderzoek gedaan naar de impact van het Europese grondstoffenbeleid op Rwanda. Lees hier deze impact study: - 01-01-2012

Nieuws
- 01-01-2012

Oplossingen
Er zijn een aantal stappen die de EU en Nederland moeten zetten om belastingontwijking tegen te gaan: - 01-01-2012

Oplossingen
Er zijn een aantal stappen die de EU en Nederland moeten zetten om de gevolgen van het biobrandstoffenbeleid aan te pakken: - 01-01-2012

Nieuws
- 01-01-2012

Nieuws
- 01-01-2012

Nieuws
- 01-01-2012

Oplossingen
Er zijn een aantal stappen die de EU en Nederland moeten zetten om klimaatverandering tegen te gaan: - 01-01-2012

Achtergrond
Eerste alinea - 01-01-2012

Nieuws
- 01-01-2012

Oplossingen
Eerste alinea - 01-01-2012

Nieuws
- 01-01-2012

Nieuws
- 01-01-2012

Achtergrond
In februari 2013 heeft Fair Politics onderzoek gedaan naar de gevolgen van het EU biobrandstoffenbeleid in Tanzania. Lees hier deze impact study. - 01-01-2012