Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Nieuws

Twitter

Archief 2011

Update Fair Politics Monitor
Na het zomerreces is de Fair Politics monitor weer van start gegaan. Ook dit politieke jaar houden we bij welke Kamerleden zich inzetten voor een meer fair en coherent Nederlands beleid voor ontwikkelingslanden. De politicus die zich hiervoor het meest inzet wordt in juli beloond met de Fair Politician of the Year Award! - 22-12-2011

Nederlands wapenexportbeleid niet streng genoeg
De Nederlandse regering voert haar wapenexportbeleid niet streng genoeg uit. Dit blijkt uit onderzoek van de Campagne tegen Wapenhandel. Nog steeds worden Nederlandse wapens geëxporteerd naar landen waar mensenrechten worden geschonden, zoals in het Midden-Oosten tijdens de Arabische lente. - 20-12-2011

GL dient motie in over verplichten OESO-richtlijnen
Onder aanvoering van GroenLinks Kamerlid Mariko Peters hebben verschillende oppositiepartijen  tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken succesvol een motie ingediend over het verplichtstellen van de OESO-richtlijnen voor internationaal ondernemen. - 20-12-2011

14-11-2011 Bijna alle partijen stellen vragen over kinderarbeid in Turkije
Naar aanleiding van berichten over kinderarbeid in de hazelnootpluk in Turkije heeft een grote groep Kamerleden schriftelijke vragen ingediend. Bijna alle Tweede Kamerfracties schaarden zich achter deze vragen: ChristenUnie, CDA, Partij voor de Dieren, GroenLinks, VVD, SGP, PvdA, SP en D66. De vragen werden gesteld aan staatssecretaris Bleker van Economische Zaken en minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken. - 12-12-2011

Blog Mijnbouw Onderzoek Rwanda
Tijdens zijn onderzoek naar mijnbouw in Rwanda heeft Fair Politics onderzoeker Jasper van Teeffelen een blog bijgehouden (in het Engels). Lees hier over zijn ervaringen in Rwanda: van afdalingen in diepe mijnen tot boeiende gesprekken met ministeries. - 03-12-2011

Blog Mijnbouw Onderzoek Rwanda
Tijdens zijn onderzoek naar mijnbouw in Rwanda heeft Fair Politics onderzoeker Jasper van Teeffelen een blog bijgehouden (in het Engels). Lees hier over zijn ervaringen in Rwanda: van afdalingen in diepe mijnen tot boeiende gesprekken met ministeries. - 03-12-2011

Nieuw bericht uit Rwanda!
Bourbon Café, Kigali hotspot for muzungu’s and Rwandans alike, is a great place to drink good coffee and eat overpriced and not so good food (the free wi-fi somewhat makes up for it, so do the speakers blasting Jody Bernal…). - 25-11-2011

Hoe coherent is het beleid van Knapen?
Staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking Ben Knapen publiceerde onlangs zijn langverwachte globaliseringsagenda. Met deze agenda zet het kabinet uiteen hoe Nederland kansen wil bieden aan ontwikkelingslanden in tijden van globalisering. Hoewel iedereen het er inmiddels over eens is dat ontwikkelingslanden met alleen hulp zich niet aan hun armoede zullen ontworstelen -deze landen hebben vooral baat bij eerlijk beleid vanuit de westerse landen dat ontwikkeling niet frustreert maar hen juist ten goede komt - lijkt Knapen toch voorzichtig te zijn in het bieden van die kansen. Eerlijk beleid betekent namelijk ook dat de Nederlandse belangen niet altijd voorop staan. - 22-11-2011

Nieuw bericht uit Rwanda!
So week 3 in Rwanda already, time is flying. My days in Kigali are long but productive, going from meeting to meeting, motortaxi to motortaxi, phone call to phone call.. - 22-11-2011

CONCORD Lanceert het tweede Spotlight-rapport over beleidscoherentie
Op 10 november werd in Brussel door de Europese NGO-federatie CONCORD het Spotlight-rapport gepresenteerd en Fair Politics was erbij! In het rapport wordt ingegaan op Policy Coherence for Development (PCD) op Europees niveau. De EU slaagt er nog steeds niet in om de verplichting uit het Verdrag van Lissabon (artikel 208) na te leven. Dit stelt dat ontwikkelingsdoelen meegewogen moeten worden  in beleid dat ontwikkelingslanden kan beïnvloeden. Daarmee ondermijnt de EU mensenrechten van inwoners van deze landen. - 21-11-2011

GroenLinks stelt vragen over Belastingontwijking in Nederland
GroenLinks-Kamerlid Braakhuis heeft de staatssecretaris van Financiën Weekers  op 14 oktober schriftelijke vragen gesteld over belastingontwijking via deelnemingsvrijstelling. - 21-11-2011

Schriftelijke Vragen over Nederland als Belastingparadijs
Het Volkskrantartikel Nederland belastingparadijs voor veel multinationals (verschenen op 14 oktober 2011) was voor Tweede Kamerlid Bruno Braakhuis (GroenLinks) aanleiding om nogmaals vragen te stellen aan staatssecretaris Weekers (Financiën). - 21-11-2011

Kamervragen over Duurzame Palmolie
Op 27 september 2011 heeft SP-Kamerlid Paulus Jansen schriftelijke vragen ingediend over grondstoffen voor de productie van biobrandstof aan de Minister van Economische Zaken Verhagen en de staatssecretaris van Atsma van I&M Hierin ging hij specifiek in op de rol van duurzame palmolie als grondstof voor biobrandstof.  - 21-11-2011

Schriftelijke Vragen over Activiteiten van Multinationals in Belastingparadijzen
Op 3 oktober 2011 hebben PvdA-Kamerleden Smeets, Dikkers en Groot Kamervragen gesteld aan staatssecretarissen Bleker van Economische Zaken en staatssecretaris Weekers van Financiën over  activiteiten van multinationals in belastingparadijzen, naar aanleiding van in het Financieele Dagblad verschenen artikelen over belastingontwijking. - 21-11-2011

Blog: Jasper in Rwanda!
My shoes still glistening with tin dust, my throat still dry, I sit down on my hotel bed in central Kigali. - 15-11-2011

Fair Politics in Rwanda!
Op vrijdag 4 november is Fair Politics-medewerker Jasper van Teeffelen vertrokken naar Kigali, Rwanda om onderzoek te doen naar de opkomende grondstoffenindustrie in Rwanda. - 10-11-2011

31-10-2011 Schriftelijke Kamervragen over kinderarbeid en het EU vrijhandelsverdrag met India
Op 31 oktober heeft Joel Voordewind, Kamerlid voor ChristenUnie, schriftelijke vragen aan minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gesteld. Deze gingen over schending van arbeidsrechten en kinderarbeid in India. - 10-11-2011

AO Migratie en Ontwikkeling
Tijdens een Algemeen Overleg (AO) op 28 september spraken verschillende Kamerleden met minister van Immigratie en Asiel Gerd Leers en staatssecretaris Ben Knapen van ontwikkelingssamenwerking over de Notitie Migratie en Ontwikkelingssamenwerking. Aanwezige Kamerleden waren Ferrier (CDA), Hachchi (D66), Dikkers (PvdA), Driessen (PVV) en Van Nieuwenhuizen(VVD). - 10-11-2011

12-10-2011 Fair Politics publiceert opiniestuk
Fair Politics heeft op Vice Versa Online een opiniestuk gepubliceerd over het belang van beleidscoherentie. Beleidscoherentie als vorm van ontwikkelingssamenwerking past goed in het huidige politieke en financiële klimaat. Door te investeren in een eerlijk beleid hier kan ontwikkelingslanden een eerlijke kans op ontwikkeling daar gegeven worden. In het wordt een oproep aan het kabinet de gedane toezegging hier serieus mee aan de slag te gaan, nu concreet invulling te geven. In het stuk worden een aantal suggesties gedaan. - 20-10-2011

Fair Politics op de Afrikadag!
Op 29 oktober organiseert de Evert Vermeer Stichting de jaarlijkse Afrikadag. Fair Politics zal hier uiteraard ook vertegenwoordigd zijn, met een aantal debatten over coherentiethema’s. Hier vind je alvast een voorproefje: - 12-10-2011

Grondstoffen
Nederland en Europa doen er te weinig aan om er voor te zorgen dat grondstofrijke ontwikkelingslanden profiteren van hun bodemschatten, zodat deze een zegen, en geen vloek vormen. - 11-10-2011

Tweede Kamer wil niet meer bezuinigen op OS budget
In reactie op de bezuinigingsplannen op ontwikkelingssamenwerking die het kabinet in de miljoenennota presenteerde, hebben GroenLinks en ChristenUnie een motie ingediend. Kamerleden Jolande Sap (GL) en Arie Slob (CU) hebben de regering verzocht zich aan de internationale OESO-richtlijnen voor Official Development Assistance (ODA) te houden, door gedurende de kabinetsperiode tenminste 0,7% van het BNP uit te geven aan ontwikkelingssamenwerking. - 07-10-2011

Kamervragen Dikkers over landroof in ontwikkelingslanden
Naar aanleiding van een rapport van Oxfam International over landroof in ontwikkelingslanden heeft PvdA Tweede Kamerlid Sjoera Dikkers aan de staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking een aantal vragen gesteld over de rol van de Nederlanse overheid hierin. - 29-09-2011

21-09-2011 Kamervragen over kinderarbeid en slavernij in de cacaosector
Media aandacht voor misstanden in de cacaosector heeft geleid tot kamervragen vanuit de oppositie. Kamerleden Dikkers, Smeets (PvdA), Voordewind (ChristenUnie) en Gesthuizen (SP) hebben de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken kamervragen gesteld over het bericht dat de cacaosector faalt in het terugdringen van kinderarbeid en gedwongen (volwassen) arbeid. - 21-09-2011

Doorbraak wapenhandelbeleid: kabinetsbrief
Staatssecretaris Bleker (Economische Zaken, Landbouw  & Innovatie) en minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken) hebben een brief aan de Tweede Kamer gestuurd  over het Nederlandse wapenexport en –doorvoerbeleid.  Dit kwam voort uit een Kamerdebat op 24 maart 2011. Met de Arabische Lente was er veel aandacht voor de aanwezigheid van Nederlandse wapens in repressieve regimes in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. - 21-09-2011

Start Fair Politics Monitor 2011-2012
De Tweede Kamerleden zijn terug van het reces en het Binnenhof is weer druk bevolkt: het nieuwe politieke jaar is begonnen! Ook in 2011-2012 houdt Fair Politics bij welke Tweede Kamerleden zich inzetten voor een rechtvaardiger Nederlands beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden. - 08-09-2011

Verschillende moties aangenomen fiscaal verdragsbeleid: Kamer wil meer transparantie
Op 8 juni debatteerde de Tweede Kamercommissie Financiën over het Fiscaal Verdragsbeleid. Naar aanleiding van dit debat werden een reeks moties ingediend. Net als bij het debat over het onderwerp was er ook bij de moties veel aandacht voor de belangen van ontwikkelingslanden. - 11-07-2011

Opiniestuk Fair Politics over gevolgen belastingverdragen voor ontwikkelingslanden in Financieel Dagblad
Een door Fair Politics in samenwerking met Tax Justice Nederland geschreven opiniestuk is geplaatst in het Financieel Dagblad van 1 juni. Het stuk is geplaatst met als doel de aandacht te vestigen op de gevolgen van het Nederlandse belastingbeleid voor ontwikkelingslanden. Op 8 juni debatteert de Kamercommissie Financiën over dit beleid. - 11-07-2011

Veel aandacht ontwikkelingslanden bij debat fiscaal verdragsbeleid
Op 8 juni debatteerde de Commissie Financiën met staatssecretaris Weekers over het voorgestelde Fiscaal Verdragsbeleid van dit kabinet. Het was een levendig debat, met veel aandacht voor de gevolgen van het Nederlandse belastingverdragen beleid voor ontwikkelingslanden. Met GroenLinks voorop plaatsten verschillende fracties, waaronder de PvdA, D66 en de SP, kritische noten bij de notitie Fiscaal Verdragsbeleid. Er werd gepleit voor meer ruimte voor bronheffingen bij verdragen met ontwikkelingslanden, zodat deze belasting kunnen heffen op geld wat in hun land verdiend wordt door buitenlandse bedrijven. Nederland zet juist in op het belasten van buitenlandse economische activiteiten in Nederland, in plaats van het land waar het daadwerkelijk verdiend wordt. - 08-07-2011

Veel aandacht voor coherentie in Kamerdebat WRR-rapport
De Kamerleden Ferrier (CDA), Dikkers (PvdA) en El Fassed (GroenLinks) betoogden in een Algemeen Overleg over het WRR-rapport 'Meer ambities, minder pretenties' tegenover staatssecretaris Knapen voor concretere aanpak van beleidscoherentie.  - 27-06-2011

Arjan El Fassed Fair Politician of the Year!
Arjan El Fassed is uitgeroepen tot Fair Politician of the Year 2010-2011. Fair Politics heeft hem donderdag 16 juni in de Tweede Kamer de Award uitgereikt. El Fassed heeft zich het afgelopen jaar het meest van alle Kamerleden ingezet voor beleidscoherentie: eerlijk beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden. - 17-06-2011

GroenLinks dient succesvol motie in over beleidscoherentie
GroenLinks Tweede Kamerlid Arjan El Fassed heeft succesvol een motie ingediend over coherentie van beleid. - 10-06-2011

GroenLinks wil meer duidelijkheid over internationale geldstromen door Nederland
GroenLinks Kamerlid Braakhuis heeft de staatssecretaris van Financien Weekers vragen gesteld over cijfers van De Nederlandse Bank over de door Nederland lopende geldstromen, waaruit blijkt dat het hierbij om een jaarlijks totaal van 12,3 biljoen euro gaat. - 04-05-2011

08-04-2011 Oppositie vraagt meer aanpak kinderarbeid via IDH
De SGP en de linkse partijen GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren hebben de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de minister voor Buitenlandse Zaken vragen gesteld over kinderarbeid en de rol van het Initiatief Duurzame Handel (IDH). - 02-05-2011

PvdA wil dat regering banken aanspreekt op MVO
PvdA Kamerleden Plasterk, Dikkers en Timmermans hebben de ministers van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vragen gesteld over banken die bedrijven niet aanspreken op hun betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen. - 02-05-2011

CDA blijft pleiten voor meer MVO in bedrijvenbeleid NL
CDA Kamerlid Ad Koppejan heeft tijdens het Algemeen Overleg over het bedrijvenbeleid de minister gevraagd om ook de mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen mee te wegen in de toetsing van projecten gericht op het stimuleren van bedrijvigheid. - 02-05-2011

GroenLinks plaatst vraagtekens bij Nederlands belastingbeleid
GroenLinks Kamerlid Bruno Braakhuis heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën Weekers over de rol van Nederland als belastingparadijs na berichten in de media dat Khadaffi gebruikt maakt van Nederland om belastingbetaling te ontwijken. - 02-05-2011

GroenLinks zet vraagtekens bij wapenexport naar Saudi-Arabie
GroenLinks Kamerlid El Fassed wil van de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie weten hoe zij wapenexport naar Saoedi-Arabië beoordelen. - 02-05-2011

22-03-2011 ChristenUnie wil stop kinderarbeid in NAVO-projecten Afghanistan
Na berichten in de media over het gebruik van producten gemaakt met kinderarbeid in projecten van de NAVO in Afghanistan vraagt ChristenUnie Kamerlid Joël Voordewind de minister van Buitenlandse Zaken om hiertegen op te treden. - 02-05-2011

PvdA roept om verduurzaming goudhandel
Naar aanleiding van een onderzoeksrapport over de goudhandel in Nigeria hebben PvdA Kamerleden Dikkers en Timmermans minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken opgeroepen zich in te zetten voor verduurzaming van de gouddelving en -handel. - 02-05-2011

SP wil strengere controle wapenexport
Kamerleden Van Bommel en Van Dijk (beiden SP) hebben de Minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gevraagd om het wapenexportbeleid aan te scherpen. - 02-05-2011

VVD wil stop wapenexport naar Jemen
VVD Kamerleden Nicolai en Schaart roepen de minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal op de criteria m.b.t. wapenexport naar Jemen streng te handhaven in verband met de instabiele situatie in het land. - 28-04-2011

Tussenstand Fair Politician of the Year 2010-2011
De race om de Fair Politician of the Year trofee barst weer los nu het einde van het parlementaire jaar in zicht komt. Verschillende Fair Politics onderwerpen passeerden het afgelopen politieke jaar de revue, waarbij vooral de Nederlandse wapenhandel de gemoederen flink bezig heeft gehouden. - 07-04-2011

Doorbraak wapenexportbeleid
De Nederlandse wapenexport naar controversiële regimes in de Arabische wereld was de laatste maanden een veel bediscussieerd thema in de Tweede Kamer. De opstanden in dit deel van de wereld waren aanleiding voor Kamervragen vanuit de PvdA, SP en GroenLinks, omdat bleek dat Nederland wapens had geleverd aan de regimes die nu hun bevolking op bloedige wijze neerslaan. - 28-03-2011

Motie ingediend over bestrijding import van illegaal hout
De partijen D66, PVV, CU, PvdD, CDA, SP, PvdA en GroenLinks hebben gezamenlijk een motie ingediend over illegale houtkap. - 28-03-2011

CDA vraagt regering over de rol van MVO in bedrijvenbeleid kabinet
CDA Tweede Kamerleden Koppejan en Verburg hebben vragen gesteld aan de staatssecretaris en minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de rol van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het Nederlandse beleid. - 28-03-2011

Verslag Expertmeeting Fair Taxes
Op 28 maart organiseerde Fair Politics in samenwerking met het Tax Justice Netwerk een expertmeeting over fair taxes in de Tweede Kamer, voor Kamerleden, ambtenaren, NGO’s en wetenschappers. Het onderwerp lééft, zowel in de Tweede Kamer als daar buiten, getuige ook de goede opkomst voor de bijeenkomst. Het gaat immers ook om grote bedragen: per jaar lopen ontwikkelingslanden naar schatting tot wel 500 miljard dollar mis via belastingparadijzen en Nederland is als doorstroomland mede verantwoordelijk hiervoor. Hoogste tijd dus om hier (politieke) verandering in te brengen. - 28-03-2011

Motie ingediend over coherentie ontwikkelingssamenwerking en landbouwbeleid
De partijen D66, PvdA, PvdD, ChristenUnie, SP, GroenLinks en CDA hebben gezamenlijk een motie ingediend over de gevolgen van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor ontwikkelingslanden. - 28-03-2011

SP plaatst kanttekeningen bij EU handelsagenda
De SP-fractie heeft de regering schriftelijk gevraagd haar positie met betrekking tot een recente mededeling van de Europese Commissie, Handel, groei en wereldvraagstukken, duidelijk te maken. - 11-03-2011

GroenLinks roept regering ter verantwoording voor wapenexport naar Bahrein
GroenLinks Tweede Kamerlid El Fassed heeft de minister van Buitenlandse Zaken vragen gesteld over de export van wapens naar Bahrein door Nederland. - 21-02-2011

Vragen SP over wapenexport naar Egypte
SP Tweede Kamerleden Van Dijk en Van Bommel hebben vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over wapenhandel naar Egypte. - 18-02-2011

GroenLinks vraagt om opheldering Europese wapenexport naar Noord-Afrika
GroenLinks Tweede Kamerlid El Fassed heeft de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vragen gesteld over Europese wapenexport naar Noord-Afrikaanse landen zoals Egypte. - 17-02-2011

PvdA wil uitleg over wapenexport naar Egypte
Timmermans en Eijsink (beiden PvdA) hebben vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie evenals de minister van Buitenlandse Zaken over wapenexport naar Egypte. - 10-02-2011

Vacature vrijwilliger Fair Politics Lokaal
De Evert Vermeer Stichting is op zoek naar een vrijwillig(st)er voor het politieke lobbyprogramma Fair Politics Lokaal. - 03-02-2011

EU voldoet aan belangrijke aanbeveling Fair Politics
In oktober 2010 is het wetsvoorstel van de Europese Commissie uit 2008 om de handel in illegaal hout binnen de Europese markt te verbieden aangenomen door het Europees Parlement. De wet voorziet in een regeling -het zogeheten ‘due diligence’ systeem- waarbij houthandelaren worden verplicht om de herkomst van hun hout te controleren, om zo te voorkomen dat illegaal hout wordt geïmporteerd. - 03-02-2011

Groenlinks stelt vragen over wapendoorvoer Nederland
Tweede Kamerleden El Fassed en Van den Berge (beiden Groenlinks) hebben vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie naar aanleiding van een rapport van de Campagne tegen Wapenhandel over de rol van Nederland als wapendoorvoer knooppunt. - 27-01-2011

Nieuwsarchief
- 21-01-2011

Expertmeeting 'Wapenhandel en Duurzame Ontwikkeling'
Op 3 december organiseerde de Evert Vermeer Stichting samen met de Campagne tegen Wapenhandel in de Tweede Kamer een expertmeeting over Wapenhandel en Duurzame Ontwikkeling. In de expertmeeting werd het huidige Nederlandse wapenexportbeleid vanuit verschillende invalshoeken bekeken. - 20-01-2011

SP stelt vragen over wapendoorvoer
Naar aanleiding van een rapport van de Campagne tegen Wapenhandel heeft Tweede Kamerlid van Dijk (SP) tijdens het vragenuurtje de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vragen gesteld over wapendoorvoer via Nederland. - 20-01-2011

GroenLinks stelt vragen over belastingontwijking
Tweede Kamerlid Braakhuis (GroenLinks) heeft kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën Weekers over belastingontwijking door multinationale ondernemingen. - 20-01-2011

Nederland voert zonder controle wapens door naar omstreden bestemmingen
Uit een rapport van de Campagne tegen Wapenhandel (CtW) blijkt dat Nederland fungeert als doorvoerland van wapens naar landen waarbij de doelen van het gebruik onduidelijk zijn. - 17-01-2011

CDA en VVD dienen motie in over grondstoffen
Tweede Kamerleden Nicolaï (VVD) en Ormel (CDA) hebben een motie ingediend om de regering te bewegen een stabiel investeringsklimaat te bevorderen in grondstofproducerende landen met het oog op de Nederlandse grondstoffenzekerheid. - 17-01-2011

Eerste Kamerlid PvdA stelt vraag over belastingontwijking bedrijven
Tijdens een overleg in de Eerste Kamer met staatssecretaris Knapen van Buitenlandse Zaken heeft PvdA Eerste Kamerlid Van Driel een vraag gesteld over belastingontduiking uit ontwikkelingslanden via postbusmaatschappijen in Nederland. - 13-01-2011

GroenLinks stelt vragen over wapendoorvoer en export
Tweede Kamerlid El Fassed (GroenLinks) heeft kamervragen gesteld aan de staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de minister van Buitenlandse Zaken over wapenexport naar Venezuela en wapendoorvoer naar Sri Lanka. - 13-01-2011

PvdA roept om jaarlijkse rapportages beleidscoherentie Europese Commissie
In een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen over de kabinetsreactie op het groenboek EU-ontwikkelingsbeleid heeft de PvdA-fractie gepleit voor verbeterde beleidscoherentie. - 13-01-2011

GroenLinks roept op tot meer beleidscoherentie
In een Algemeen Overleg over de EU-begrotingssteun met staatssecretaris Knapen van Buitenlandse Zaken heeft GroenLinks Tweede Kamerlid Arjan El Fassed gepleit voor meer beleidscoherentie. - 13-01-2011

GroenLinks vraagt staatssecretaris om coherentie Europees landbouwbeleid
Tijdens een Algemeen Overleg over het EU landbouwbeleid na 2013 heeft GroenLinks Kamerlid El Fassed bij staatssecretaris Bleker van Landbouw aangedrongen op meer coherentie van het Europees landbouwbeleid en de gevolgen voor ontwikkelingslanden. - 13-01-2011

GL stelt vragen over schade belastingontwijking voor ontwikkelingslanden
Tweede Kamerlid Braakhuis (Groenlinks) heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën over de schade van belastingontwijking voor ontwikkelingslanden na berichten over dit onderwerp in de media. - 11-01-2011

Teken nu de petitie van ActionAid/Niza voor topman bierconcern SABMiller over belastingontwijking!
Naar aanleiding van een onderzoeksrapport van ActionAid/Niza over belastingontwijking in Afrika door SABMiller heeft de organisatie een petitie opgesteld aan de topman van het bierconcern, mr. Mackay. - 11-01-2011