Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Nieuws

Twitter

Archief 2010

CU dient motie in over duurzame huismerken supermarkten in 2015
Tijdens het wetgevingsoverleg Ontwikkelingssamenwerking van 6 december jl. diende het Tweede Kamerlid Voordewind (CU) een motie in over het aanbieden van duurzame huismerkproducten in supermarkten in 2015. - 17-12-2010

GL, PvdA, D66 en CU dienen motie in over invoer foute grondstoffen
Tijdens het wetgevingsoverleg Ontwikkelingssamenwerking van 6 december jl. dienden de Tweede Kamerleden El Fassed (GroenLinks), Dikkers (PvdA), Hachchi (D66) en Voordewind (CU) een motie in over het invoeren van foute grondstoffen. - 17-12-2010

CDA en PvdA dienen motie in over coherentie van beleid
Tijdens het wetgevingsoverleg Ontwikkelingssamenwerking van 6 december jl. dienden de Tweede Kamerleden Ferrier (CDA) en Dikkers (PvdA) een motie in over coherentie van beleid. - 17-12-2010

CU, SP, GL, PvdD en PvdA dienen drie moties in over MVO
Tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) hebben Tweede Kamerleden Wiegman-van Meppelen Scheppink, Voordewind (beiden CU), Gesthuizen (SP), Braakhuis (GL), Ouwehand (PvdD) en Dijksma (PvdA) drie moties ingediend over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). - 17-12-2010

PvdA , SP en CU dienen moties in over belastingontwijking
Tijdens het wetgevingsoverleg Ontwikkelingssamenwerking van 6 december jl. hebben de Tweede Kamerleden Dikkers (PvdA), Irrgang (SP) en Voordewind (CU) moties ingediend over belastingontwijking waardoor ontwikkelingslanden belastinginkomsten mislopen. - 17-12-2010

D66 stelt vragen over invulling coherentie van beleid
Tijdens het wetgevingsoverleg Ontwikkelingssamenwerking van 6 december jl. stelde het Tweede Kamerlid Hachchi (D66) vragen over hoe de staatssecretaris het coherentiebeleid gaat invullen. - 17-12-2010

GroenLinks stelt vragen over belastingontduiking, eerlijke handel en octrooirechten
Tijdens het wetgevingsoverleg Ontwikkelingssamenwerking van 6 december jl. stelde het Tweede Kamerlid El Fassed (GroenLinks) vragen aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over belastingontduiking, eerlijke handel en octrooirechten. - 17-12-2010

CDA roept op tot decennium van duurzame handel
Tijdens het wetgevingsoverleg Ontwikkelingssamenwerking van 6 december jl. riep het Tweede Kamerlid Ferrier (CDA) op dit het decennium van duurzame handel te maken. - 17-12-2010

CU dient motie in over het behouden van 0.7% van bnp voor zuivere ontwikkelingshulp
Tijdens het wetgevingsoverleg Ontwikkelingssamenwerking van 6 december jl. diende het Tweede Kamerlid Voordewind (CU) een motie in over het behouden van de binnen de VN afgesproken 0,7% van bnp aan officiële ontwikkelingshulp. - 17-12-2010

Reactie Evert Vermeer Stichting op Ontwikkelingssamenwerking Begrotingsbehandeling
Op 6 december kwamen Minister Rosenthal, Staatssecretaris Knapen en de woordvoerders ontwikkelingssamenwerking (OS) bijeen om in een wetgevingsoverleg de begroting van OS te bespreken. De publieke tribune was gevuld goed gevuld, voornamelijk met mensen uit de OS sector. - 13-12-2010

Beleidsbrief over Nederlandse inzet op de Klimaattop in Cancún
Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de hoofdlijnen van de Nederlandse en Europese inzet tijdens de jaarlijkse VN klimaatconferentie die van 29 november tot 10 december 2010 plaatsvindt in Cancún, Mexico. - 29-11-2010

Opinie Fair Politics: winst weegt zwaarder dan mensenrechten
Europa verkoopt wapens aan allerlei landen. Ook aan landen die daar eigenlijk het geld niet voor hebben of die de regionale stabiliteit in gevaar kunnen brengen. Dat bleek weer eens uit het deze week gepubliceerde ‘zwartboek’, opgesteld door de Belgische hoogleraar An Vrankx. Europese criteria voor wapenexport worden niet nageleefd en leggen het af tegen politieke of economische belangen. Als niet alleen de export van wapens, maar ook de export van wapencomponenten en doorvoer van wapens in ogenschouw wordt genomen, is de situatie echter nog veel ernstiger. - 25-11-2010

Analyse Nederlandse Wapenexport
De Campagne tegen Wapenhandel heeft voor de zesde keer hun jaarlijkse analyse van de Nederlandse wapenexport gepubliceerd. - 23-11-2010

GL, CDA, CU, SP, D66, 50 Plus, PvdD en SGP willen onderzoek naar effecten internationaal klimaatbeleid
GroenLinks, CDA, Christen Unie, D66, 50 Plus, Partij van de Dieren en SGP hebben een motie ingediend, waarin zij de regering verzoeken om de Algemene Rekenkamer een onderzoek te laten uitvoeren naar de effecten van het international klimaatbeleid op ontwikkelingslanden en de Kamer van de resultaten op de hoogte te stellen. Dit voorstel werd gesteund door alle partijen, met uitzondering van de PVV. - 23-11-2010

CDA, CU, SGP en PvdD stellen vragen over aanpak klimaatproblemen in ontwikkelingslanden
De Tweede Kamerleden Van Haersma Buma (CDA), Rouvoet (CU), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) hebben schriftelijke vragen gesteld over de inzet van het kabinet met betrekking tot de aanpak van klimaat- en energieproblemen in ontwikkelingslanden. - 23-11-2010

SP en GL stellen vragen over de EPA onderhandelingen
De leden van de SP en de Groenlinks fractie hebben de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken vragen gesteld over de EPA onderhandelingen. - 03-11-2010

GroenLinks stelt vragen over financiering van klimaatproblemen
De leden van de GroenLinks fractie hebben de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken vragen gesteld over de klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden. - 03-11-2010

SP en GL stellen vragen over de schade van belastingontduiking voor ontwikkelingslanden
De leden van de Groenlinks en SP fracties hebben de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken vragen gesteld over de schade van belastingontduiking voor ontwikkelingslanden. - 03-11-2010

GroenLinks stelt vragen over meer coherentie van ontwikkelingsbeleid EU
De leden van de Groenlinks fractie hebben de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken vragen gesteld over het belang van meer coherentie van ontwikkelingsbeleid in de EU. - 03-11-2010

21-10-2010 SP, CU, CDA, D66 en GL stellen vragen over kinderarbeid in de hazelnootsector
Aanleiding is een bericht in de media dat op grote schaal sprake is van kinderarbeid bij de productie van hazelnoten in Turkije. De kamerleden stelden vragen aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Minister van Buitenlandse Zaken. - 27-10-2010

Commissie EZ stelt vragen over wapenexportbeleid
De vaste commissie van Economische Zaken heeft demissionair Minister Van der Hoeven vragen gesteld over het Nederlandse wapenexport beleid naar aanleiding van het rapport: Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2009. - 19-10-2010

Handel in illegaal hout vanaf 2013 strafbaar in de EU
Handel in illegaal gekapt hout wordt in 2013 bij wet verboden in de EU. Lidstaten zijn verplicht om overtreders op te sporen en te bestraffen. De EU-lidstaten hebben het verbod 11 oktober jl. goedgekeurd, nadat eerder het Europees Parlement het voorstel al goedkeurde. - 19-10-2010

07-10-2010 CU en SP stellen vragen over kinderarbeid in cacaosector
Tweede Kamerleden Voordewind (CU) en Gesthuizen (SP) vroegen de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken hoe het kan dat de cacao-industrie er niet in is geslaagd de ergste vormen van kinderarbeid uit te bannen, ondanks verbeterinitiatieven sinds 2001. Aanleiding is een onderzoek waaruit blijkt dat kinderarbeid in de cacaosector hardnekkig blijft bestaan. - 19-10-2010

Motie van Dijk c.s. over investeringen in clustermunitie
De kamerleden Van Dijk (SP), Van Dam (PvdA), El Fassed (GL), Hachchi (D66) en Voordewind (CU) hebben een motie ingediend over directe en indirecte investeringen in clustermunitie. - 12-10-2010

SP stelt vragen over generieke medicijnen
Tijdens een Algemeen Overleg over het handelsinstrumentarium heeft het Tweede Kamerlid Irrgang (SP) vragen gesteld over de doorvoer van generieke medicijnen. - 12-10-2010

SP en PvdA stellen vragen over EPA onderhandelingen
Tijdens het Algemeen Overleg over het handelsinstrumentarium hebben de  Tweede Kamerleden Irrgang (SP) en Dikkers (PvdA) vragen gesteld over de voortgang van de EPA onderhandelingen en de consequenties hiervan voor ontwikkelingslanden. - 11-10-2010

PvdA fractie Eerste Kamer stelt vragen over investeringen clustermunitie
De leden van de PvdA fractie in de Eerste Kamer hebben vragen gesteld over de stappen die de Nederlandse regering heeft ondernomen met betrekking tot het verbod op investeringen in clustermunitie. - 11-10-2010

Teken de petitie nu!
Het leven van miljoenen mensen hangt af van toegang tot betaalbare medicijnen. De Europese Unie is nu handelsovereenkomsten erdoor aan het drukken die hun de pas afsnijdt! Want als deze deals worden getekend, komt de productie en aanvoer van deze levensreddende medicijnen in het gevaar. - 08-10-2010

PvdA en VVD stellen vragen over circulaire migratie
Eerste Kamerleden Meurs (PvdA) en Broekers-Knol (VVD) hebben demissionair Minister Hirsch Ballin vragen gesteld over circulaire migratie. - 05-10-2010

15-06-2010 PvdA en D66 stellen vragen over kinderarbeid en MDGs
In een schriftelijk overleg vraagt de PvdA-fractie welke concrete maatregelen en middelen de EU heeft om de gewenste coherente aanpak van kinderarbeid effectief te maken. Ook vraagt de fractie wat de Minister concreet gaat doen met de aanbevelingen uit het rapport Combatting Child Labour. - 23-09-2010

CDA en D66 stellen vragen over "bloedkool"
CDA Kamerlid Koopmans en D66 kamerlid Van der Ham hebben in het wekelijkse vragenuur vragen gesteld aan demissionair Minister Huizinga-Heringa over bloedkool. Aanleiding zijn beschuldigingen in de media. Energiebedrijven zouden betrokken zijn bij grove mensenrechtenschendingen door steenkool te kopen van bedrijven die worden verdacht van mensenrechtenschendingen. Ze zouden betrokken zijn bij het ombrengen van omwonenden en werknemers van de mijnen. - 23-09-2010

Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken over de Algemene Vergadering van de VN
Op 14 september 2010 begon de 65ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Tijdens de AVVN vindt dit jaar een topbijeenkomst over de Millenium Development Goals plaats, van 20 -22 september 2010. - 23-09-2010

Werkbezoek MVO van Ministerie EZ aan India
Een delegatie van het ministerie van Economische Zaken heeft in januari 2010 een werkbezoek aan India gebracht, waarbij onder andere het onderwerp kinderarbeid naar voren kwam. - 21-09-2010

09-09-2010 CU, PvdA, GL, SP en CDA stellen vragen over uitbuiting door C&A en H&M
Tweede Kamerleden Ortega-Martijn en Voordewind (beiden CU), Dikkers (PvdA), Braakhuis (GL) en Gesthuizen (SP) hebben aan de Minister van Economische Zaken vragen gesteld over uitbuiting door toeleveranciers  van C&A en H&M. In aanvulling daarop stelden Tweede Kamerleden Ormel en Ferrier (beiden CDA) vragen over uitbuiting van Indiase textielarbeiders door C&A en H&M aan de Ministers van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken. - 21-09-2010

21-06-2010 CU en SP stellen vragen over kinderarbeid
Tweede Kamerleden Gesthuizen (SP) en Voordewind (ChristenUnie) hebben vragen gesteld aan de ministers van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken over de betrokkenheid van o.a. de Nederlandse bedrijven Advanta en Bejo Zaden bij kinderarbeid in India. - 22-07-2010

Onderzoek Oxfam implementatie Wapenhandelsverdrag
Oxfam, Saferworld en CITS hebben een praktische handleiding geschreven voor de nationale implementatie van het voorgestelde Wapenhandelsverdrag. - 21-07-2010

SOMO publiceert case over MVO en Handelsmissies
SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) publiceerde in mei jl. een onderzoek over MVO en handelsmissies en deed daarbij concrete aanbevelingen richting de Nederlandse overheid. - 20-07-2010

2e Access to Medicines Index gepubliceerd
Europese farmaceutische bedrijven doen meer dan hun Amerikaanse concurrenten om medicijnen beschikbaar te stellen aan inwoners van ontwikkelingslanden. Hun voorsprong op dit gebied neemt echter af, zo blijkt uit de tweede 'Access to Medicine Index' die vandaag is gepubliceerd. - 16-07-2010

SP stelt vragen over werving Indiase verpleegkundigen
De Tweede Kamerleden Van Gerven, Leijten en Irrgang (allen SP) hebben aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Buitenlandse Zaken vragen gesteld over het werven van Indiaas OK-personeel door de Tergooiziekenhuizen. - 13-07-2010

PvdD wil ambitieuzere CO2 reductie doelstelling EU
In een schriftelijk overleg heeft de Partij van de Dieren duidelijk stelling genomen in het debat over de benodigde CO2 reductie in 2020. De PvdD wil dat de EU verder gaat dan haar huidige ambities op dit gebied, en daarom vragen zij ook van de minister: - 13-07-2010

CU stelt vragen over MVO beleid banken
De Tweede Kamerleden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Ortega-Martijn (beiden ChristenUnie) hebben vragen gesteld aan de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Financiën over MVO-criteria voor banken. - 13-07-2010

SP en GL pleiten voor verbod op doorvoer clustermunitie
De Tweede Kamer debatteerde over het wetsvoorstel om het verdrag inzake clustermunitie goed te keuren. Dit verdrag kwam op 30 mei 2008 tot stand in Dublin en zal op 1 augustus 2010 van kracht worden. Nederland zal het verdrag naar verwachting op korte termijn ratificeren. - 13-07-2010

Fout hout vanaf 2012 taboe in heel Europa
Het Europees Parlement steunde vandaag het Europees verbod op de handel in illegaal gekapt hout vanaf 2012. - 13-07-2010

26-06-2010 Fair Politics goes Portugal
Op 24 juni jl. reisde de EVS af naar Lissabon om daar een training te geven over het belang van coherentie aan Portugese NGO’s die zich met development education bezighouden. Het begrip beleidscoherentie is nog niet zo ver doorgedrongen in Portugal als in Nederland, en daarom stond het onderwerp een dag later ook in het Portugese parlement het voor het eerst in de geschiedenis op de politieke agenda. De EVS zou daar een bijdrage aan leveren.   - 12-07-2010

Presentatie impact studie Ghana en Fair Politics Awards
In januari van dit jaar reisde Sarah Hardus, beleidsmedewerker bij de EVS af naar Ghana voor een impact studie over coherentie van beleid ten opzichte van ontwikkelingssamenwerking. Op 29 juni werden de bevindingen van de studie in het Europees Parlement gepresenteerd. - 08-07-2010

Fair Politics goes Senegal
On May the 18th and 19th  Fair Politics was represented at a conference in Dakar, Senegal. Suzan Cornelissen, policy officer Fair Politics of the Evert Vermeer Foundation delivered a speech during the first panel discussion, concerning Policy Coherence for Development in the light of the crises. - 10-06-2010

SP dient motie in over gedragscode
De Tweede Kamerleden Leijten en Van Gerven (beiden SP) dienen een motie in over de gedragscode inzake het internationaal werven van gezondheidspersoneel. - 21-05-2010

War starts here! Stop European arms trade
Kom naar Amsterdam op vrijdagavond 28 mei voor een interactieve campagnepresentatie van de Campagne tegen Wapenhandel. - 18-05-2010

Kabinet weigert aangenomen motie clustermunitie uit te voeren
Eind 2009 nam de Tweede Kamer een motie om alle Nederlandse financiële instellingen te verbieden in clustermunitie te investeren aan van de leden Van Dam (PvdA) en Van Velzen (SP). De regering heeft de Kamer laten weten er niets voor te voelen om de motie uit te voeren. - 11-05-2010

SP dient motie in over visserijakkoorden
Tweede Kamerleden Polderman en Irrgang (beiden SP) dienen tijdens een debat over de Landbouw- en Visserijraad een motie in over visserijakkoorden tussen de EU en ontwikkelingslanden. - 04-05-2010

GL, CU en SP stellen vragen over WTO en handelsverdragen
Tijdens een Algemeen Overleg over de WTO en Protectionisme hebben de Kamerleden Gesthuizen (SP), Vendrik (GL) en Wiegman (CU) aandacht gevraagd voor de belangen van ontwikkelingslanden in de internationale handelsarchitectuur. - 03-05-2010

Minister Klink stuurt brief over brain drain naar Tweede Kamer
Minister Klink heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin hij verder ingaat op het werven van Indiaas zorgpersoneel door Nederlandse ziekenhuizen. - 03-05-2010

Wapenhandel
Door gebrekkige controle van wapenuitvoer op risico's voor mensenrechtenschendingen belandt wapenmaterieel via Nederland in de handen van dubieuze regimes. - 12-04-2010

16-02-2010 CU stelt vragen over kinderarbeid
De ChristenUnie stelt vragen over kinderarbeid en het recht op onderwijs. - 08-04-2010

GroenLinks stelt vragen over klimaatsteun voor ontwikkelingslanden
Tweede Kamerlid Van Gent (GroenLinks) hamert tijdens het debat over het verslag van de Europese top op de noodzaak dat klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden nieuw en additioneel geld betreft. - 26-03-2010

PvdD stelt vragen over visserijverdragen
Tweede Kamerlid Ouwehand van de Partij voor de Dieren stelt schriftelijke vragen aan de ministers Verburg (Landbouw) en Verhagen (Buitenlandse Zaken) over het illegaal vissen door Europa in West Afrika. - 11-03-2010

Algemeen Overleg over MVO
Donderdag 11 februari vond er een Algemeen Overleg plaats over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De twee onderwerpen die het meest uitgebreid aan bod kwamen waren de rapportage van bedrijven over MVO en de aansprakelijkheid van Nederlandse moederbedrijven voor de acties van dochterbedrijven in het buitenland. - 26-02-2010

Voortgang pilot circulaire migratie
In de beleidsnotitie ‘Migratie en Ontwikkeling’ van juli 2008 zette de Nederlandse regering haar visie over onder andere circulaire migratie uiteen. Circulaire migratie wordt gezien als een instrument om de negatieve effecten van migratie te beperken en de positieve effecten te bevorderen. - 19-02-2010

ChristenUnie en SP spreken hun zorgen uit over braindrain
Tijdens het debat over modern migratiebeleid hebben de kamerleden Anker (ChristenUnie) en Van Velzen (SP) de mogelijk negatieve gevolgen van ons migratiebeleid voor ontwikkelingslanden aan de orde gesteld. - 15-02-2010

SP stelt vragen over werven Indiaas zorgpersoneel
De SP Tweede Kamerleden Van Gerven, Leijten en Irrgang stellen vragen aan de ministers Klink (Volksgezondheid) en Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) over het werven van operatiekamerpersoneel uit India. - 12-02-2010

SP stelt vragen over het Europese visserijbeleid
De kamerleden Irrgang en Polderman (beiden SP) stellen vragen aan Minister Koenders over het Europese visserijbeleid. - 12-02-2010

CDA stelt vragen over belastingontduiking
Tweede Kamerlid Ferrier (CDA) stelt schriftelijke vragen aan Minister Bos (Financiën) en Minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) over belastingontduiking. - 04-02-2010

SP dient motie in over illegaal hout
Tweede Kamerlid Hugo Polderman van de SP heeft een motie ingediend over illegaal hout. - 01-02-2010

SP en PvdA dienen motie in over foute investeringen financiele instellingen
De Tweede Kamerleden Van Velzen (SP) en Van Dam (PvdA) hebben een motie ingediend over de investeringen van Nederlandse financiële instituties in clustermunitie. - 29-01-2010

SP en PvdA dienen motie in over eindbestemmingsverklaring
De Tweede Kamerleden Krista van Velzen (SP) en Martijn van Dam (PvdA) hebben een motie ingediend over de noodzaak van transparantie wat betreft wapenexport vergunningen en eindbestemmingsverklaringen. - 29-01-2010

Pvda, CU, D66 en GL dienen motie in over transparantie productieketens
De Tweede Kamerleden Van Dam (PvdA), Voordewind (ChristenUnie), Pechtold (D66) en Vendrik (GroenLinks) hebben bij de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken een motie ingediend over de transparantie van productieketens. - 29-01-2010

Nieuws
- 22-01-2010

Oplossingen
1. De ministers van Financiën, Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kunnen een voorbeeld nemen aan het Verenigd Koninkrijk en initiatieven zoals de Safer Corridor opzetten die ‘veilige’ geldovermakingen naar ontwikkelingslanden mogelijk blijven maken. - 22-01-2010

Achtergrond
- 22-01-2010

SP stelt vragen over wapendoorvoer
Tweede Kamerlid van Bommel (SP) stelt tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken vragen over wapendoorvoer - 14-01-2010

CU, PvdA, GL, SP, SGP en D66 dienen motie in over EKI
De Tweede Kamerleden Voordewind (ChristenUnie), Waalkens (PvdA), Vendrik (GroenLinks), Irrgang (SP), Van der Staaij (SGP) en Pechtold (D66) hebben tijdens de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken een motie ingediend over exportkredietschulden. - 11-01-2010