Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Country Studies

Twitter

2015 Kaapverdië: migratie en ontwikkeling

In 2015 voerde Fair Politics onderzoeker Linde-Kee van Stokkum een onderzoek uit naar de impact van het EU Mobiliteitspartnerschap met Kaapverdië. Het volledige rapport, getiteld 'More Mobility for Development!' kun je hier lezen. 

De belangrijkste conclusie van de studie klinkt al door in de titel: de ontwikkelingscomponent wordt te weinig belicht in het Mobiliteitspartnerschap. De nadruk ligt op het terugdringen van illegale migratie, door het versterken van grensbeheer en douanes in derde landen. Dit is een gemiste kans, aangezien reguliere migratie en arbeidsmigratie een daadwerkelijke triple win kunnen opleveren. Een triple win is een situatie waarin zowel de EU als herkomstlanden als migranten voordeel ervaren van beleid over migratie.

Naast uitgebreid literatuuronderzoek is Linde-Kee van Stokkum in februari 2015 vier weken afgereisd naar Kaapverdië, alwaar zij semi-gestructureerde interviews aflegde met diverse actoren. Zowel overheidsinstanties als NGO's en ervaringsexperts zijn meegenomen in het onderzoek. Zo is nagegaan welke impact het beleidsinstrument heeft on the ground.

Het onderzoek is gepresenteerd in Den Haag en Brussel, waar Kamerleden en Europarlementariërs met migratie-experts en de onderzoeker in discussie gingen. Lees hier meer over de presentaties.

Op deze pagina is de weblog van Linde-Kee van Stokkum terug te vinden.