Politici in Nederland en de Europese Unie nemen te vaak beslissingen die belangen van ontwikkelingslanden schaden. Dat moet veranderen. Fair Politics wil dat landen niet worden belemmerd, maar de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Country Studies

Twitter

2012 Tanzania: biofuels

In 2012 heeft Fair Politics uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van Europees biobrandstoffenbeleid op kleine boeren en landrechten in Tanzania. Het rapport vind je hier: "Fuelling Poverty or Progress? The EU and Biofuels in Tanzania". Het rapport is gepresenteerd aan de Europese Commissie en Europarlementariërs in Brussel en aan minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in Den Haag.

Tijdens een onderzoeksmissie in Tanzania van 3 weken zijn plaatselijke NGO’s, ambtenaren van de ministeries, ambassades en bedrijven geïnterviewd, en is een biobrandstofproject bezocht en met de lokale gemeenschap gesproken over de gevolgen hiervan. Het uiteindelijke rapport analyseert deze impacts en de rol van de EU hierbij en presenteert concrete beleidsaanbevelingen om het Europese biobrandstoffenbeleid ‘fair’ te maken. 

Uit voedselgewas geproduceerde biobrandstoffen maken een belangrijk deel uit van de Europese doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie. Het Fair Politics onderzoek toont aan dat er een duidelijk verband is tussen Europees beleid enerzijds en misstanden van Europese biobrandstofbedrijven in Tanzania anderzijds. Tanzania heeft het afgelopen decennium te maken gekregen met een groot aantal bedrijven die op grote schaal biobrandstofgewassen wilden verbouwen, hoofdzakelijk voor de Europese markt. Bij veel van deze investeringen is er sprake van landroof en is de lokale bevolking de dupe. Zij verloren hun land aan deze grote buitenlandse bedrijven en werden hiervoor onvoldoende gecompenseerd.

De Foundation Max van der Stoel pleit er daarom voor dat de EU stopt met het stimuleren van de productie van biobrandstof geproduceerd uit voedselgewassen. 

Meer weten? Klik dan links verder, waar je onder andere een filmpje kan bekijken met de Tanzaniaanse landrechtenexpert Yefred Myenzi en het blog kan lezen die FMS onderzoeker Jasper van Teeffelen tijdens zijn verblijf in Tanzania bijhield.